LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 10 - Album Båtstøa 4, Lund, utlånt av Inger Helga Lund Heggli, 78 bilder
Oppdatert 11.11.2020 Htg

Agnes Brækkan, g. Fosså. Foto: Arnt Engen, Trondhjem.

Alette Guntvedt. Foto: ukjent, ca. 1924.

Alette og Helge Th. Guntvedt. Foto: Hartvig Skage, Sydkrogö p.o.

Anna Guntvedt. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Anna Guntvedt. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Anna og Helge Lund (dåpen). Foto: ukjent, 1924.

Asbjørg Lund og hønene. Foto: ukjent, ca. 1924.

Birger Lund og hunden Rapp. Foto: ukjent, ca. 1924.

Hans Lund og hunden Rapp (det står skrevet Torgeir, men det må være Hans), Torbjørn foran og Birger t.h. Foto: ukjent, ca. 1924.

Bjarne Guntvedt. Foto: Simonnæs, Namsos.

Brynhild og Heimlaug Lund på Lundasetran. Foto: ukjent.

Elida og Mathisen. Foto: Aune, Trondhjem.

Begravelse på Rønningen. Foto: ukjent.

Fra v.: Torbjørn, ukjent med barn, Åse og Anna Lund. På Båtstøa. Foto: ukjent.

Fra v.: Hans Lund, Stokflet Kvernvik, Torbjørn, Torgeir, Anna, Birger, Asbjørg og Nora Lund. Foran: Helge Lund. Foto: ukjent, ca. 1928.

Fra v.: Hans Lund, ukjent, ukjent, ukjent (Brynulf?), ukjent og ukjent. Foto: ukjent.

Birger og Asbjørg Lund. Foto: O. Simonnæs, Namsos, ca. 1917.

Emma Liastø. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Harald Guntvedt. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Helga og Bernhard Lund, Finnsnes. Foto: Louise Engen, Bodø.

Helge Guntvedt. Foto: Skjevlo, Trondhjem.

Helge Th. Guntvedt. Foto: Peder O. Aune, Trondhjem.

Helge, Tora og Magne Guntvedt. Foto: Kristian Skage, ca. 1888.

Johan Smines. Foto: L. Pedersen, Vefsen.

Jorunn Smines, g. Grøtting. Foto: Thome, Namsos.

Bak på dette bildet står det: Interiør fra min hybel. Foto: ukjent

Kristine Buarø med Ruth og Olaf el. Johan. Foto: ukjent.

Lærer R. K. Kirkhorn. Foto: Aune Trondhjem.

Liv Nordsjø. Foto: ukjent.

Mary Halsen, Henrikke Gultvedt og Asbjørg Lund. Foto: ukjent.

Lundasetran. Foto: ukjent.

Lundasetran. Foto: ukjent.

Fra v.: Nils Grøtting, Jenny Lund, Kristine Båtsvik og Anna Gultvedt. Foto: ukjent.

Nora Lund. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Fra v.: Asbjørg, Nora og Torbjørn Lund (det står Birger, men det må være Torbjørn. Foto: ukjent, ca. 1924.

Fra v.: Torgeir B. Lund m/Åse på fanget, Anna m/Helge, Birger bak, Torbjørn og Asbjørg foran, Nora, Hans m/hunden Rapp og Hanna Lund. Foto: ukjent.

Foran fra v.: Torbjørn, Anna og Asbjørg Lund. Bakerst fra v.: Sigrid Oddvik, g. Sliper, Bjarne Guntvedt og Nora Lund. Foto: ukjent, ca. 1924.

Fra v.: Torgeir B. Lund og fire til på en veranda. Foto: ukjent.

Fra v.: Torgeir B. Lund og fire til på en veranda. Foto: ukjent.

Ole og Ane Lund med Bergitta på fanget. Foto: Kristian Skage.

Lærer Ole Mørkved. Foto: Eivind Enger, Kristiania.

Oline Setran, g. Guntv. Foto: ukjent.

Lærer Oluf Lien. Foto: Finne, Kristiania.

Teodor Smines. Foto: Arnt Engen, Trondhjem.

Teodor Smines. Foto: Selmer Norland & Co, Kristiania, ca. 1916.

Elen Anna Lund. Foto: P. O. Aune, Trondhjem.

Tora Gultvedt, g. Hægstad. Foto: Aune,Trondhjem.

Torbjørn Lund. Foto: ukjent

Torgeir B. Lund med ett barn. Foto: ukjent

Torgeir B., Helge, Anna og Åse Lund. Foto: ukjent, ca. 1930.

Torbjørn, ukjent, Åse, ukjent med barn, Torgeir B., Helge og Anna Lund. Foto: ukjent

Lærer Torgeir Miland. Foto: Emil Hanssen, Rjukan.

Torgeir og Bernhard Lund. Foto: Reidar Lund, Finnsnes, ca. Etter 1910.

Torkel Guntvedt. Foto: ukjent, ca. 1924.

Ukjent barn (Helge Lund). Foto: ukjent, ca. 1924.

Ukjent dame. Foto: Simonnæs, Namsos.

Tordis Hægstad, hun vokste opp hos Valborg Storborg på Skånes i Frol (iflg Asbjørn Værnes). Foto: Larsens Eftf., Værdal.

Ukjent mann. Foto: ukjent, ca. 1924.

Ukjent mann. Foto: bak står det stemplet Foto: Engvik, Kristiansund, 6628. Ligner veldig på mudring ved Lundasjøenbildet fra tidligere.

Ukjent mann med bil (det sitter også en inne i bilen). Foto: ukjent.

Ukjent industristed. Foto: ukjent.

Ukjent sted. Foto: ukjent.

Ukjent sted. Foto: ukjent.

Ukjente damer. Foto: W. Thome, Namsos.

Ukjent sted med kyr på beite. Foto: ukjent.

Ukjente personer. Kan det være Lian-folk? Foto: ukjent.

Ukjente personer i en stue. Foto: ukjent.

Ukjente personer på isen. Foto: ukjent, ca. 1924.

Ukjente personer. Foto: ukjent, ca. 1924.

Valborg Storborg, Signy, Gudrun og Hanna. Foto: Gustav Behrends, Stenkjær..

Ukjente personer. Foto: ukjent.

Ukjente personer hod Bernh. Lund, Finnsnes. Bak på bildet står det: Helge. Hele betjeningen. Foto: ukjent.

Ukjente personer hod Bernh. Lund, Finnsnes. Foto: ukjent.

Lærer Øystein Nordsjø, Helge og Åse Lund.Foto: ukjent, ca. 1932.

Ukjente personer hod Bernh. Lund, Finnsnes. Foto: ukjent.

Bryllupet til Åsta, f. Saksen og Anders Flått. Foto: ukjent, ca. 1917