LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 12 - ALBUM SMINESVIKA, utlånt av Terje Storøy, 153 bilder


Anna og Laura Hundhammer. Foto: Thome, Namsos.

AlbertaEiden. Foto: Bach, Trondhjem.

Aleksander Strøm og Ingebrigt Øie og en ukjent. Foto: W. Thome, Namsos.

Alfhild Smines. Foto: Simonnæs, Namsos.

Alfred Lien. Foto: ukjent.

Alma Skrøvstad. Foto: ukjent.

Andreas Meidal. Foto: E. B. Østeraas, Stjørdalen.

Andreas Råum. Foto: ukjent.

Anna Lund, f. Guntvedt. Foto: ukjent.

Anna Guntvedt, g. Lund, Jorunn Sminers,g. Grøtting og Agnes Brækkan, g. Fosså. Foto: A. Frost, Namsos.

Anna Lund, g. Valø, søster til Johannes Lund. Foto: ukjent

Arne Hestø og Leif Storøy. Foto: ukjent.

Arnt og Ingeborg Lund. Foto: M. Thorsen, Namsos.

Aslak Lund og Arne Storø. Foto: Hartvig Skage.

Bergitte Hestø, f. Storø og Johan (Jan) Hestø med Torberg Hestø. Foto: Simonnæs, Namsos.

Bergitte Storø, g. 1)Smines, g. 2)Hestø. Foto: E. B. Østeraas,Stjørdalen.

Bertha Schønning. Foto: W. Thome, Namsos.

Byllup 5. mai 1912 mellom Odin Meier Hestvik fra Salsnes og Marie Sofie Andreasdtr. Leirvik. Foto: ukjent.

NT109K, Leiv, bygd av Lornts Storøy i 1944. I fiskebåtregisteret 1948 - 1962 (Peder ombord?). Foto: ukjent.

Leif ombord i NT109K ved Ilkløyva, Leiv, bygd av Lornts Storøy i 1944. I fiskebåtregisteret 1948 - 1962. Foto: ukjent.

NT109K, Leiv, ved Kalhomen i Sør-Gjeslingan. Fra v.: To ukjente, Helga, Petter m/Venke, Sørn Leirvik, Leif og Johanna.

NT36K, Lom, bygd av Lornts Storøy i 1915. I fiskebåtregisteret 1922 - 1926. Fra v.: Lornts, Haakon, Peder, Julie (Julla) og Anne Storøy. Foto: ukjent.

NT109K, Leiv, bygd av Lornts Storøy i 1944. I fiskebåtregisteret 1948 - 1962. Ved Ilkløyva. Foto: ukjent.

Ukjent sted, kan det være i Kreklingan? Foto: ukjent.

Eldar, Gjerta, Gerd, Georg og Kolbjørn Strøm. Foto: ukjent, 1928.

Eivind Storø. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Ellen Ingara Storø, g. Lund. Foto: Thome, Namsos.

Emil Lie. Foto: Thome, Namsos.

Familien Lornts Storøy. Foran fra v.: Julie (Julla), Haakon og Peder. Bak fra v.: Anne og Lornts. Foto: ukjent.

Familien Møllevik. Bak fra v.: Petter, Borghild og Magne Møllevik. Foran fra v.: Aud og Andreas Møllevik. Foto: ukjent, ca. 1952.

Familien Leif Storøy. Foran fra v.: Vigdis, Kristin (i armene) og Terje. Bak fra v.: Leif og Sigfrid. Foto: ukjent.

Fra v.: Asbjørn Saksen og Haakon Storøy på Storvarden, Groftifjellet. Foto: ukjent, ca. 1920.

Fra v.: Torleif, Agnes og Gudrun Seterøy. Bak fra v.: Asbjørn og Hjørdis Seterøy. Foto: ukjent, ca. 1917.

Gusta Skrøvstad, g. Tetli. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Fra v.: Jakob Almås, ukjent, Lulle Almås, ukjent og Lornts Storøy. Foto: ukjent, 1950-tallet?

Fire generasjoner: Sittende Lornts Storøy med oldebarnet Bente Kristine Hongbarstad på fanget. Stående fra v.: Peder Storøy og  Anne-Lena Hongbarstad. Foto: ukjent, ca. 1962.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fire ukjente damer. Foto: ukjent.

Fra v.: Johanne og Sørn Leirvik, Signy og Lornts Storøy. Foto: ukjent.

Gammelvika. Foto: ukjent

Gammelvika. Foto: Jan Hestø, 1915.

Fra Øverstuhagen i Smineset. Foran: ukjent, Jorid Smines og Alfhild Smines. Bak: ukjent, Johannes og Håkon Smines. Bergitte Smines peker på barna. Foto: ukjent

Hartvik og Karen Storø. Foto: Max Behrends, Stenkjær.

Helga Kaspara Eliassen, f. Møinichen, med barna Gunda, Oskarda, Ester, Ovid og Eilif. Foto: ukjent, ca. 1911. 

Hanna Edvardsen. Foto: ukjent

Hanna Lund, g. Andersen. Foto: Aune, Trondhjem.

Herold Sandø. Foto: B. Sjönöst, Inderen.

Hestøya. Sminesfjellet i bakgrunn. Foto: Jan Hestø, 1915.

Oterbekken østre. Foto: Leif Storøy, ca. 1950-60.

Oterbekken vestre. Foto: Leif Storøy, ca. 1950-60.

Storøya. Foto: ukjent, ca. 1950-60.

Jan, Torberg, Bjarne og Bergitte Hestø. Foto: Simonnæs, Namsos.

Bak fra v.: Haakon Storøy og ukjent. Foran fra v.: ukjent og ukjent. Foto: ukjent.

Jakob Schønning. Foto: W. Thome, Namsos.

Jan Hestø. Foto: ukjent.

Jan Hestø. Foto: The Solem Studio, Henning, Minnesota, USA.

Jan Hestø, Thea Lindback, f. Hestø og tantebarnet Evelyn Hee. Foto: ukjent.

Jens Schønning. Foto: Skjevlo, Trondhjem.

Hjørdis Seterøy og Leif Storøy (søskenbarn). Foto: ukjent

Johan Lien og Emil Skaftnesmo. Foto: B. A. Sjønaust, Strømmen, Inderøy.

Johannes Lund. Foto: Aune, Trondhjem.

Hjørdis, Gunvor og Karl Seterøy og Leif Storøy. Foto: ukjent

Kristin Storøys dåp i 1961. Bak fra v.: Sørn og Johanna Leirvik, sannsynkligvis Sven Storøy i døra, Asbjørg Storøy m/Kristin og Signy. Foran fra v.: Terje og Lornts Storøy. Foto: Leif Storøy, 1961.

Jorun Tetli. Foto: Aanonlie, Namsos.

Josefine Ørnvik, Vikna. Foto: O.Simonnæs, Namsos.

Julianne og Lornts Olsen Skrøvstad med to barn; sannsynligvis Ole og Anne.. Foto: Hartvig Skage, utro, Roan p. o.

Jørgen Hjelmsø. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Kaia Bjørum. Foto: ukjent

Kristian og Kaia Storø. Foto: Max Behrends, Stenkjær.

Kristian og Kaia Storø på Oppdal. Foto: ukjent.

Kristian Storø. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Leif Storøy som liten. Foto: ukjent, ca. 1937.

Leif, Lornts, Julie (Julla) og Signy Storøy. Foto: ukjent, ca. 1940.

Leif, Lornts, Julie (Julla) og Signy Storøy. Foto: ukjent, ca. 1940.

NT109K Leiv i trappen innenfor Vika. Foto: Leif Storøy, ca. 1960.

NT109K Leiv utenfor Vika. Foto: Leif Storøy, ca. 1960.

NT109K Leiv utenfor Ilkøyva med Terje Storøy ombord. Foto: Leif Storøy, ca. 1960.

NT36K Liv på konfirmasøonstur til Bogen i 1939. Fra v.: Fridhild Eiden, Arne Eiden, Kirsten Sagnes, Annie Eiden, Pernille Eiden, eline Eiden og Ekhof Sagnes. Foto: ukjent, 1939.

NT36K Liv i Gammelvika med Lornts og Leif Storøy. Foto: ukjent, ca. 1940.

Lulle Almås. Foto: ukjent, 1918.

Lulle Skrøvstad, g. Almås. Foto: Simonnæs, Namsos, 1913.

Lulle Skrøvstad, g. Almås. Foto: Simonnæs, Namsos..

Marie Krekling, g. Bliksvik. Foto: W. Thome, Namsos.

Lulle, f.  Skrøvstad, og Jakob Almås. Foto: Simonnæs, Namsos, ca. 1920.

Lornts Storøy på burstrappa. Foto: Haakon Storøy, ca. 1961.

Marius Haraldsø. Foto: A. Chr. Hassel, Trondhjem.

Nora Lund. Foto: W. Thome, Namsos.

Ole og Anna  Skrøvstad (han er bror til Lornts 1. kone, Anne). Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Ole Skrøvstad (han er bror til Lornts 1. kone, Anne). Foto: Max. Behrends, Stenkjær.

Ole Skrøvstad (han er bror til Lornts 1. kone, Anne). Foto: O. Simonnæs, Namsos.

En sønn av Ole og Anna  Skrøvstad (Ole er bror til Lornts 1. kone, Anne). Foto: ukjent.

Olga og Anton Hestø. Foto: Sodahl, West Duluth, USA, ca. 1913.

Olga Duna. Foto: W. Thome, Namsos.

Peder J. Eiden. Foto: Simonnæs, Namsos.

Peder Oplø. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan p.o.

Per og Gusta Tetli (hun f. Skrøvstad og søster til Anne og Lulle Skrøvstad.  Foto: Aanonlie, Namsos.

Per og Gusta Tetli. Foto: Simonnæs, Namsos, 1915.

Per Tetli.  Foto: Aanonlie, Namsos, ca. 1910.

Peter Edvin Smines og Bergitte, f. Storø.  Foto: Simonnæs, Namsos, 1907.

Petter og Martha Seterøy (Signys farfar og farmor). Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan.

Fra kaia på Salsbruket. Foto: ukjent

Seglar oppsatt i Sandvika innenfor Vika for bunnpuss. Foto: Leif Storøy, 1960-tallet.

Seglar på slippen i Abelvær. Foto: Leif Storøy, 1960-tallet.

Seglar i Oterbekken. Foto: Leif Storøy, 1960-tallet.

Seglar i Oterbekken. Foto: Leif Storøy, 1960-tallet.

Seglar i Vika. Foto: Leif Storøy, 1960-tallet.

Storøya. Foto: Jan Hestø, ca. 1910 (laget som postkort).

Storøya. Foto: ukjent, 1924.

Storøya. Foto: ukjent, 1935.

Storøya. Foto: ukjent, 1935.

Storøya, ved naustet. Ellen Ingar Lund, f. Storø og 

Karen og Hartvik Storø.Foto: ukjent, ca. 1935.

Storøya, fra v.: ukjent, Torbjørg Lund, ukjent, ukjent, Hartvik, Eivind og Karen Storø, ukjent, Ragnhild Lund, Signy og Lornts Storøy. Foto: ukjent

Storøya, fra v.: Hartvik Storø, Karen Storø m/barn, Hildur, Ellen og Johannes Lund, Aslaug og Eivind Storø. Foto: ukjent, ca. 1924.

Storøya. Foto: ukjent.

Johan Teodor Erland Smines. Foto: Arnt Engen, Trondhjem.

Teodor Smines. Foto: Hartvig Skage, Sydkrogö, 1905.

Johanne Teodora Storø, g. Smines. Foto: Simonnæs, Namsos.

Fra v.: Julla, Per m/Heidi, Egil Hestø foran og to ukjente. Foto: ukjent.

Kristian og Kaia Storø sin seter på Oppdal.

Signy Storø med Asbjørg 9 mnd. Foto: ukjent, 1946.

Signy Storøy og søster Gudrun Selnes ombord i Seglar.. Foto: ukjent.

Signy Storøy, Vigdis Storøy , Gudrun Selnes, Kristin, Terje og Sigfrid Storøy ombord i Seglar. Foto: ukjent.

Signy Storøy, Gudrun Selnes,Terje, Sigfrid, Leif og Kristin Storøy ombord i Seglar. Foto: ukjent.

Sven og Signy Storøy med kalven. Foto: ukjent.

Signy og Lornts Storøy med hunden Sussi i Vika. Foto: ukjent, ca. 1960.

Terje og Vigdis Storøy i Vika. Foto: Leif Storøy, 1958-59.

Terje og Vigdis Storøy med storhysa i Vika. Foto: Leif Storøy, ca. 1960.

To barn Skrøvstad. Foto: ukjent.

To barn Skrøvstad. Foto: ukjent.

To ukjente personer, kan være Helga Småvika (Sandberg) t.v. Foto: ukjent.

Tormod og Bergitte Storø. Foto: ukjent, brudebilde 1919.

Tormod Storø. Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos, ca. 1910.

Tre ukjente damer. Foto: ukjent.

Anton og Johanna Seterøy med et barnebarn. Foto: ukjent.

Ukjent gård. Foto: ukjent.

Ukjent dame, kan det være Agnes Seterøy. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Ukjent, Grethe Odden og Anna Aunet. Foto: M. Thorsen, Namsos.

Ukjent og Haakon Storøy. Foto: ukjent, ca. 1922.

Ukjent hus. Fra v.: Peder, Peter, Alma, Lilli, mig, Agnes, bypige, Olav, Anna, Alfred, en nabo. Foto: ukjent.

Vigdis, Kristin og Terje Storøy i Vika. Foto: Leif Storøy, ca. 1965.

Ukjent mann, kan det være Ole Skrøvstad? Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan p.o.

Alf Lindset, Bangsund (mannen til Hjørdis Seterøy) kan det være Agnes Seterøy. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Ukjent barn fra Skrøvstad. Foto: ukjent.

Vika. Foto: ukjent, ca. 1956

Vika. Foto: ukjent, ca. 1957 (brukt i Norges bebyggelse).

Vika. Foto: ukjent, ca. 1957.

Vika. Foto: Leif Storøy, ca. 1957.

Slåttonnpause i Vika. Foto: ukjent, 1957.

I Vika, fra v.: Sussi, Signy m/Vigdis, Sven foran, Johanne Leirvik, Sigfrid, Asbjørg, Sørn Leirvik og Lornts Storøy. Foto: Leif Storøy, 1955.

I Vika, fra v.: Signy m/Sven, Johanne Leirvik, Sigfrid, Asbjørg m/Vigdis, Sørn Leirvik og Lornts Storøy. Foto: Leif Storøy, 1955.

I Vika, fra v.: Signy m/Sven, Johanne Leirvik, Leif, Asbjørg, m/Vigdis, Sørn Leirvik og Lornts Storøy. Foto: Sigfrid Storøy, 1955.

Konfirmasjon Kolvereid 1925. Foran fra v.: Helga Strøm (barnebarn av Stokflet Strøm), de andre er ukjente. Foto: ukjent. Vi har fått opplysningene av Anne Skage, Hofles (Helga er hennes mormor).

Valborg Lund, g. Storborg og Paula Hustad. Foto: ukjent, Levanger.

Oppdatert 25.07.2020 Htg