LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 16 - Lund IL, 8 bilder fra rømmegrautdagen 2. juni  2013
Oppdatert 03.06.2020 Htg


Rømmegrøtsalg på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.: Arne Storø, Aud Flosand, Kolbjørn Otterbekk, Randi Lund Storø, Gunnar Guntvedt (gående), Jon Smines (delvis skjult bak Gunnar), Arne Grongstad og Harald Grøtting.

Rømmegrøtsalg på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.: Jon Smines, Arne Grongstad, Harald Grøtting, Arild Rørmark, Åsta Buarø og Thea Kongsmo.

Rømmegrøtsalg på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.: Jon Smines, Arne Grongstad, Harald Grøtting, Arild Rørmark, Åsta Buarø og Thea Kongsmo.

Rømmegrøtsalg på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.: Jon Smines, Arne Grongstad, Harald Grøtting, Arild Rørmark, Åsta Buarø og Thea Kongsmo.

Rømmegrøtslag på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.: Wenche, Anders og Johan Smines.

Rømmegrøtsalg på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.: Bjørnar Smines, Paul Olav Tanberg, Randi Smines Tanberg og Reidunn Smines.

Rømmegrøtsalg på Lundasetran 2. juni 2013. Fra v.. Harald Grøtting (v. arm), Bjørnar Smines som forsyner seg, Audur Thorisdottir (bak Bjørnar) og Oddvar Lund med ryggen til. 

Rømmegrøtsalg på Lundasetran . Juni 2013. Fra v.: Oddvar Lund, Arne Storø, ukjent (med ryggen til og rutete skjorte), Reinert Kvernvik (med ryggen til), to jenter bak Bjørg Kvernvik, Hans Martin Storø, Håvard Jakobsen (sittende), Einar Jakobsen (med ryggen til og ryggsekk ?), Maria Jakobsen (bak Einar) Steinar Guntvedt Jakobsen (med ryggen til). De som er delvis skjulte er usikre.

Rømmegrøtsalg på Lundasetran i 2013. Eva Lund spiser rømmegrøt.