LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM

Nr. 17 - Noen bilder fra Lund krets, 10 bilder

Oddvika, foto utlånt av Oddvar Lund.

Storøya i Fjærangen, ca 1910. Foto: Jan Hestø


Fjærangen med broene, tatt fra Sminesfjellet siste halvdel av 1980-tallet. Foto: Harald Grøtting.

Flyfoto Lund fra 1950-tallet, utlånt av Ingebjørg Lund.
Lund, sannsynligvis sist på 1950-tallet, utlånt av Oddvar Lund.
Lund ca. år 2000, før nyvegen bygges. Foto: Oddvar Lund.Smineset flyfoto 2001
Groftavika flyfoto 2001


Sandvika flyfoto 2001Langnesset flyfoto 2001


Oppdatert 03.06.2020 Htg