LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 17 - Noen bilder fra Lund krets, 10 bilder


Oddvika, foto utlånt av Oddvar Lund.


Storøya i Fjærangen, ca 1910. Foto: Jan HestøFjærangen med broene, tatt fra Sminesfjellet siste halvdel av 1980-tallet. Foto: Harald Grøtting.


Flyfoto Lund fra 1950-tallet, utlånt av Ingebjørg Lund.

Lund, sannsynligvis sist på 1950-tallet, utlånt av Oddvar Lund.

Lund ca. år 2000, før nyvegen bygges. Foto: Oddvar Lund.
Smineset flyfoto 2001

Groftavika flyfoto 2001Sandvika flyfoto 2001
Langnesset flyfoto 2001Oppdatert 03.06.2020 Htg