LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 19 - 17. mai gjennom årene, 13 bilder
17. mai 1914 el. 1915. Foran fra v. (på kne): Peder J. Eiden, Arne Eiden, Teodor Smines, Audun Guntvedt, Bjarne Guntvedt og Peder M. Eiden. Bak fra v. (stående): Harald Grøtting,Ole Haranes, Tormod Storø, Johan Grøtting, Hans Lund, Stockflet Kvernvik, Einar Båtsvik, Hermann Lian, Torgeir B. Lund og Gustav Lian.


17. mai xxxx. Toget passerer brygga til Torgeir Lund ved Lundasjøen. Utlånt fra Fagertun.17. mai xxxx. Lærer Øystein Nordsjø t.h. Utlånt fra Fagertun.17. mai xxxx. Utlånt fra Fagertun.
17. mai xxxx. Aslaug og Oskar Guntvedt med barn. Utlånt fra Fagertun.


17. mai 1985 på Lund. Foto: Namdalsavisa.

17. mai 1988 på Lund. Lund hornmusikk gikk i spissen for det svensk/norske 17. mai-toget, og stemningen var upåklagelig hos de svenske gjestene. Foto: Namdalsavisa.


17. mai 1988 på Lund. Svenskebesøket i Lund på selveste 17. mai. Fra venstre lærerne Randi Lund Storø, Gunn Renvall, Britt Elise Ohlsson og Johanne Guntvedt. Foto: Namdalsavisa.


17. mai 2008. Lund Hornmusikklag. Foto: Harald Grøtting.


17. mai 2008. Foto: Harald Grøtting.

17. mai 2011. Fra v.: Anette Vigeland, Thea Kongsmo og Frida Berntsen. Foto: Harald Grøtting.

17. mai 2012. Ordfører Steinar Aspli holder tale i Lund grendehus. Foto: Harald Grøtting.


17. mai 2020 ble det ikke noen felles feiring i grendehuset p.g.a. smittevernshensyn (corona-epidemien). Flagget ble likevel heist, se video:Oppdatert 03.06.2020 Htg