LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 3 - Gamle portrett


Husker dere disse gamle fotoalbumene med skinn- eller tekstilperm, stive sider og vanligvis fire bilder på hver side? 


I november 1991 arrangerte Lund grendelag en hyggekveld i grendehuset hvor temaet var gamle bilder. Flere gamle albumer ble gjennomgått og registrert. Dette registret er tatt vare på og kan brukes i arbeidet med den samlingen vi forsøker å få til her.


Det kan selvfølgelig hende at opplysningene om bildene blir uriktige eller mangelfulle, da vil vi gjerne ha tilbakemelding slik at feil og mangler kan rettes opp.


Vi har også noen bilder der vi ikke vet hvem som er portrettert, da vil vi svært gjerne ta del i den kunnskap dere evt. måtte ha om bildet.


I første omgang vil alle portrettene være samlet, men etter hvert som mengden øker, vil vi forsøke å systematisere de i underkategorier, f. eks. Lian, Lund, Smines, evt. gårder (bosted), andre bilder og ukjente bilder. I starten vil også informasjonen om hvert enkelt bilde være mangelfull.


«Fotografering er en ganske ny oppfinnelse, mindre enn 200 år gammel. De første fotografiene av vanlige folk ble tatt av proffesjonelle fotografer i slutten av 1850-årene. Disse små carte de visite (visittkort), fotografiene (11,4x6,4 cm) var vanligivs av såkalt albumin-type - et tynt papirfotografi montert på et tykkere papir. De ble enormt populære og ble utvekslet blant venner og kjente. 


I begynnelsen av 1870-årene ble carte de visite erstattet av kabinettfotografier, også et albumin-fotografi, men større og montert på tykk kartong. Begge dominerte den proffesjonelle fotografiindustrien i nesten tretti år. Først rundt århundreskiftet, da film på rull kom og man lanserte det rimelige Brownie-kameraet, ble fotografering og fotoalbumer en folkehobby. 


De første fotoalbumer ble konstruert for å se ut som en sober bibel med tunge permer overtrukket med skinn eller tekstil, tykke blad av kartong, og en spenne som holdt det hele sammen. Bruk av fotografiske albumer ble utbredt i siste halvdel av det 19. århundre, da fotografering blomstret. Kommersielle albumer ble designet som innbundne bøker, med side av papir eller kartong delt inn i rom som bildene kunne smettes inn i.» (Elizabeth E. Peacock, 2011).


Kilder:

Elizabeth E. Peacock: Ta vare på dine gamle gjenstander: Fotoalbum, Artikkel i magasinet SPOR nr. 1/2011, utgitt av NTNU Vitenskapsmuseet.

http://www.nb.no/nmff/fotograf.php (Fotoregistrene er en oversikt over fotografer og fotosamlinger/-arkiv i Norge.)
Fra v.: Erik Mentsen Smines 

(1830-1863) og kona Olava Torgersdtr.

(1835-1900), ca. 1860. De bodde på 

Litj-enget på Lund. 

Fotograf J. Holthe, Trondhjem 

(J. Holthe drev fotografering i 

Trondhjem i perioden 1875-ca. 1880, 

så dette kan være et opptrykk fra en 

annens fotografs plate. 

Bildet må være tatt før Erik døde i 

1863!).

Fra v.: Alexander Mentsen Lund (1833-1909), barna Erik Magnus (bakerst) og Johan Edvard (foran) og kona Lovise Andreasdtr. (1834-1892), ca. 1876. De bodde i Alexanderstun på Lund. Foto: J. Holthe, Trondhjem.

Torgeir P. Lund (1869-1934), ca. 1920. Han bodde på Rønningen på Lund. Foto: Gustav Borgen (Fr. Klems Eftf., Christiania).

John Oluf Oddvik (1872-1937), ca. 1890. Han var skredder og bosatt på Lund. Foto: Andreas Frost, Namsos.

Erik Oluf Lund (1863-1921). Fra Litj-enget på Lund. Emigrerte til USA i 1888. Foto: Fotograf L. Pedersen.

Erik Oluf Lund (1863-1921). Fra Litj-enget på Lund. Emigrerte til USA i 1888. Foto: ?

Andrew T. Lund (Andreas Torgersen Lund) (1848-1908) og Anne Karine (Carrie) Lund (f. Amundsen) (1850-1904). Han emigrerte fra Lund til USA i 1866 og hun var født i Fet, Akershus. De var bosatt i Vining, Otter Tail County, Minnesota, USA. Foto: ?

Severine Kristine Størkersdtr. Grøtting (1886-1936) og Petter Ingvald Olsen Buarø (1886-1925), brudebilde 1908. Kristine var dtr. av Størker Kristian Størkersen Grøtting på Lund. Kristine og Petter var bosatt på Jøa i Fosnes. Foto: ?, Trondhjem.

Ungdommer fra Lund, fra v.: Johan Grøtting, Jorunn Grøtting (f. Smines), Konrad Lund, Evarna Lund (f. Grøtting), Kristian Grøtting, Nora Lund, Hans Lund og Anna Lund (f. Guntvedt). Foto: Hartvig Skage.

Ungdommer fra Lund.

Sittende foran:

1. rekke fra v.: Johan Smines, jente og gutt med skjegg.

2. rekke fra v.: gutt, jente og gutt

Georg Olsen Halsen (1887-1962), ca. 1902, bosatt USA (Minnesota og Washington). Utlånt av Harald Grøtting.

Peter Hestvik, Salsnes. Utlånt av Jon Smines.

Nikolai Reppen (1831-1901), bosatt Reppen på Salsnes i Fosnes. Foto: L. Pedersen.

Jakob Reppen (1860-1946), bosatt Reppen på Salsnes i Fosnes.

Ane gift med Severin Eiden

Albertine Kristine Ledsåk (senere gift Jægtvik, 1872-1966)

Ole Abelsen Geisnes (1852-1935). Bosatt på Geisnes. Foto: L. Pedersen.

Brede Magnus Andreassen Saltkjeløy (1857-1940), bosatt Geisnes. Foto: L. Pedersen.

Asbjørn Lund Due (1912-2001) og Anna Leonora (1911-1925) Due, ca. 1913.

Foto: Simonnæs, Namsos.

Kristian Grøtting, Eline Grøtting (senere gift Normann) + ukjent (kan være Olea Skjervø el. lærerinne Ågot Berg fra Foldereid, ca. 1910. Foto: Thome, Namsos.

Nella Karoline Nilsdtr Grøtting (1845-1925), fra Grøttingen i Stoksund, bodde hos sønnen Henrik Grøtting på Lund de siste par årene og døde på Lund.

Anna Leonora Due (1911-1925). 

Foto: Simonnæs, Namsos.

Inga Størkersdtr. (1877-1920) og Henrik Kristensen Grøtting (1875-1957), ca. 1920. De bodde på Faksmyra på Lund.

Henrik Nikolai Kristensen Grøtting (1875-1957) bosatt på Faksmyra, Lund. Foto: ukjent.

Kristine Magdalene Amalie Grøtting (1884-1903), Henrik Grøttings søster fra Stoksund i Bjørnør, ca. 1900. Foto: Nyblin, Kristiania.

Margit Augusta Storvik (1900-1999 og Harald Ingvald Grøtting (1897-1954) giftet seg 14.10.1919, utlånt av Harald Grøtting (d.y.)

Johan Teodor Erland Smines (1889-1949) fra Smineset, ca. 1890.

Johan Teodor Erland Smines (1889-1949), fra Smineset ca. 1891.

Johan Teodor Erland Smines (1889-1949) fra Smineset, ca. 1915. Foto: Arnt Engen, Trondhjem.

Johanne Teodora Storø (1893-1986), senere gift Smines. Fotografert i Grong ca. 1915.

Jorunn Smines (1887-1975), senere gift Grøtting, ca. 1915. Fotografene Aanonlie & Jentoft, Namsos.

Olav Fridtjof Storø (1891-1974), ca.1910. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Jens Ørnvik (1892-19xx), ca. 1915. Han var Johanna Ørnviks søskenbarn; mor: Julie Jakobsdtr. Ørnvik, far: ungkar og fisker Jakob Kornelius Jensen Kiran fra Bjørnør. Foto: J. O. Engvig, Kristiansund.

Astrid Lovise Lund, senere gift Ødegård (1907-1964), ca. 1925. Hun var fra Austlund på Lund. Foto: Schröder, Trondhjem, utlånt av Oddvar Lund.

Aletta (1866-1955) og Helge Guntvedt (1852-1930)

Brostrup Kornelius Olaussen Sandberg (1868-xxxx), ca. 1935

Foto: K. Næss

Ole Johansen Lundaunet (Ola Aunet) (1829-1925)

Ellen og Selma Bogen (1884-1960), Åse og Anna Lund (1887-1971). Begge de to voksne damene var født Guntvedt.

Iver Ingebrigtsen Hommelvik (1842-xxxx). Fra Hommelvika under Smines, bosatt Mo (Fosnes), Salsbruket og Bangsund.

Boletta Margrethe Andreasdtr. Lund, f. Åstøen (1807-1885), bosatt Litj-enget på Lund, g. m. Torger Baltzersen. Foto utlånt av Olav Lund.

Thea Bergitte Torgersdtr. Lund (1844-1924), g. m. Benjamin Hansen Lund, bosatt Båtstøa på Lund. Foto utlånt av Olav Lund.

Benjamin Hansen Lund (1836-1905), bosatt Båtstøa på Lund. Foto utlånt av Olav Lund.

Peter Magnus Torgersen (1838-1914), h. Hanna Kristine Edvardsdtr., f. Strøm (1847-1935), barna Torgeir Bernhof (1869-1934) og Edvard Angel (1872-1951). Foto utlånt av Olav Lund.

Mikal Edward Lund (1853-1940), utvandret til USA 1889. Sønn av Torger Baltzersen og Boletta Andreasdtr. Foto utlånt av Olav Lund.

Boletta M. Edwardsdtr. Lund (1910-xxxx), dtr. av Mikal Edward og Bella Lund i Vining, Otter Tail County, MInnesota, USA. Foto utlånt av Olav Lund.

Hanna Margrethe Andersen, f. Lund (1869-1962), dtr. av Benjamin og Thea Lund, bosatt Salsbruket og Lund. Foto av lånt Olav Lund.

Torger Bredal Lund (1876-1962), sønn av Benjamin og Thea Lund, bosatt Båtstøa på Lund. Foto utlånt av Olav Lund.

Hans Martin Lund (1877-1971), sønn av Benjamin og Thea Lund, bosatt Båtstøa på Lund. Se gården Bakkan i bakgrunnen. Foto utlånt av Olav Lund.

Nora Jonette Lund (1880-1958), ugift. Bosatt Båtstøa på Lund. Foto utlånt av Olav Lund.

Bernhard Theodor Lund (1882-1961), sønn av Benjamin og Thea Lund, bosatt Finnsnes, Troms. Foto utlånt av Olav Lund.

Helga Olette Lund, f. Halstensen (1882-1957), g. m. Bernhard Theodor Lund, Finnsnes, Troms. Foto utlånt av Olav Lund.

Johan Martin Grøtting (1885-1963), bosatt på Litj-enget, Lund.

Johanna Gurine Johannesdtr., f. Stranden (1852-1926) og Størker Kristian Størkersen Grøtting (1859-1950), bosatt på Litj-enget; Lund. 

Helge Edmund Guntvedt (1852-1930), bosatt Guntvedtstun.

Foto: Peder O. Aune, Trondhjem. Utlånt av Fredrik Røtter.

Karen (1855-1939) og Hartvig Storø (1854-1939), bosatt på Storøya. Utlånt av Ivar Storø.

Oppdatert 04.06.2020 Htg