LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM

NR. 4 - Album Nerstun 1, utlånt av Jon Smines, 25 bilder

Dette skal ha vært albumet til Johan Smines (1845 - 1936).

Peder Oddvik. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

4 ukjente. Foto: J. Pedersen, Brønnøy.

Aleksander Lund. Foto: Helgesen.

Edvard og Andreas Torgersen Lund.

Foto: Overland, Fergus Falls, Minnesota, USA.

Edvard Torgersen Lund (Stor-Edvard).

Foto: Ukjent (USA?).

Hågen Andersen.

Foto: Chr. Hansen, Tromsø.

Johannes Mentsen Smines. Foto: E. Olsen, Trondhjem, ca. 1881-1902.

Margrethe Meidal. Foto: ukjent

Laura Smines. Foto: J. Holthe, Trondhjem.

Nikolai Reppen. Foto: L. Pedersen, Vefsen.

Lina og Johan Pedersen Bræakkan m/barna Jakob og Wilhelm. Foto: L. Bjørnstad & Co, Bergen ca. 1887

Nils Hende. Foto: ukjent

Oline Liastø. Foto: Aune, Trondhjem.

Peder Thostrup Holte. Foto: ukjent

Peder Edvin Smines. Foto: ukjent

Samuel Valentinsen.Foto: ukjent

Ukjent mann 3. Foto: Olaf K. Engvig, Trondhjem, ca. 1882-1896.

Svenska och Norska konungfamile. Foto: ukjent

Ukjent dame 1. Foto: Pedersen, Balstad.

Ukjent dame 2. Foto: Pedersen, Balstad.

Ukjent dame 3. Foto: ukjent

Ukjent dame 4. Foto: N. Helgesen, Bodø, ca. 1885-1918

Ukjent mann 1. Foto: ukjent

Ukjent mann 2. Foto: Mariane Balchen, Stenkjær, ca. 1864-1885

Jorid Smines og Brynjar Grøtting ovenfor Nerstun i Smineset. Foto: ukjent, ca. 1922

Oppdatert 05.06.2020 Htg