LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 5 - Album Nerstun 2, Smineset, utlånt av Jon Smines, 66 bilderOppdatert 05.06.2020

Arne Storø. Foto: O. Simonnæs, Namsos, ca. 1918

Arne Storø. Foto: Simonnæs, Namsos

Arne Storø. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan.

Audun Guntvedt. Foto: Hifling Rasmussen, Trondhjem.

Bergitte Storø, g. Smines og Jorunn Smines, g. Grøtting. Foto: O. Simonæs, Namsos.

Bergitte og Tormod Storø (søsken). Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos.

Båt med folk i Kolvereidvågen. Teodor Smines nr. 5 fra høyre. Foto: ukjent

Emma Liastø. Foto: Simonnæs, Namsos.

Fisketur. Fra v.: Teodor Smines, ukjent, ukjent og Arne Storø. Foto: ukjent

Fisketur. Fra v.: Teodor Smines, Audun Guntvedgt, ukjent og ukjent. Foto: ukjent

Gudrun Lunde, g. Nesjan. Foto: Simonnæs, Namsos.

Harald Guntvedt. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Herman Lian. Foto: Simonnæs, Namsos.

Hartvik og Karen Storø. Foto: Max. Behrends, Stenkjær, ca. 1900-1903.

Ingebrigt og Hanna Petra Krekling, f. Lund. Foto: Simonnæs, Namsos.

Johannes Lund. Foto: Max. Behrends,Stenkjær, ca. 1900-1903.

Jorunn Smines, g. Grøtting, Alfhild Smines, g. Lund og Bergitte Storø, g. Smines. Foto: Simonnæs, Namsos

Jorunn Smines, g. Grøtting. Foto: Arnt Engen, Trondhjem,ca. 1904-1923.

Karen og Hartvik Storø på Storøya i 1924. Foto: ukjent

Jorunn Jakobie Johansdtr. Smines, g. Grøtting. Foto: ukjent

Ukjent 21. Foto: G. M. Behrends, Stenkjær

Konfirmasjon på Kolvereid 12/7-1908, med bl.a. Teodora Storø (1.rekke, nr. 1 fra v.) og Emma Liastø (2. rekke, nr. 1 fra v.) Foto: ukjent


Laura Smines. Foto: ukjent

Oskar Guntvedt mfl. Bak fra v.: Oskar Guntvedt og Haakon Storøy. Foran fra v.: Ingeborg Sklæt, Elfrida Skage og Olea Sklæt. Foto: Ukjent.

Kristine Båtsvik. Foto: Simonnæs, Namsos.

Lornts Peter Angel Storø. Foto: W. Thome, Namsos. 

Ludvik Dyrvik. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Lund sanitetsforening på utflukt til Lundasetran sommeren 1924. Laget var ennå ikke stiftet, men var underlagt Kolvereid sanitetsforening i en fem-årsperiode. 1. rekke fra v.: Ragna Guntvedt, Sigrid Oddvik, Brynhild Lund og Fridhild Haranes. 2. rekke fra v.: Nanna Guntvedt, Jorunn Grøtting, Grete Johnsson, Teodora Smines og Olga Halsen. 3. rekke fra v.: Nora Lund, Heimlaug Lund, Bergitte Smines og Anna Lund. Foto: Ukjent. .

Lundasetran, fra v.: Brynhild Lund, Hanna Lund (Rønningen), Brynjulf Oddvik og Henrikke Guntvedt (usikker). Foto: ukjent

Nora Lund. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Olav Storø. Foto: Simonnæs, Namsos.

Oluf Sagli. Foto: Simonnæs, Namsos. 

Solveig, f. Saksen og Arne Behrns. Foto: ukjent

Stokflet Strøm. Foto: E. Olsen, Trondhjem, ca. 1869-1883.

Teodora og Teodor Smines, Molla Hegge og Johan Smines. Ved verandaen i Nerstun. Foto: ukjent

Ukjent barn 1 (jente). Foto: Isak Jørum, Grong, etter 1890.

Ukjent barn 2. Foto: Skjevlo, Trondhjem, ca. 1891-1912.

Ukjentbarn 3. Foto: Aune, Trondhjem.

Ukjent barn 4. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan

Ukjent barn 5. Foto: Gustav Behrends, Stenkjær, etter 1903

Ukjent dame 1. Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos.

Ukjent dame 2. Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos.

Ukjent dame 3. Foto: Thome, Namsos.

Ukjent dame 4. Foto: ukjent

Ukjent dame to barn. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan

Ukjent dame 6. Foto: Simonnæs, Namsos.

Ukjent dame 7. Foto: Simonnæs, Namsos.

Ukjent dame 8. Foto: Simonnæs, Namsos.

Ukjent dame 9. Foto: ukjent

Ukjent mann 1. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan.

Ukjent mann 2. Foto: Max. Behrends, Stenkjær, ca. 1900-1903.

Ukjent mann 3 med to damer. Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos. Samme mann som nr. 3 og mann/dame nr. 1

Ukjent mann 3. Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos. Samme mann som forrige og mann/dame nr. 1

Ukjent mann 4. Foto: M. H. Aagaard, Kristiansund N, ca. 1917-1918.

Ukjent mann 5. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Ukjent mann 6. Foto: ukjent

Ukjent mann 7. Foto: G. M. Behrends, Stenkjær. (sannsynligvis Bjarne Guntvedt).

Ukjent mann dame 1. Foto: Max. Behrends, Stenkjær (G.M. Behrends på baksiden). Samme mann som ukjent mann 3

Ukjent mann dame 2. Foto: Max. Behrends, Stenkjær (G.M. Behrends på baksiden). Bryllupsbilde.

Ukjente barn 4. Foto: ukjent

Ukjente barn 5. Foto: ukjent

Ukjente damer 1. Foto: G.M. Behrends, Stenkjær, etter 1903.

Ukjente damer  mann. Foto: G.M. Behrends, Stenkjær, etter 1903.

Ukjente damer med to barn Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos.

Tre ukjente barn og en dame. Foto: Isak Jørum, Grong, etter 1890.

Ukjent gård. Sannsynligvis Føynem i Grong (Friskgården) flg. Jan Arild Landstad. 

Ukjente personer i ukjent stue.