LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 6 - Album Nerstun 3, Smineset, utlånt av Jon Smines, 24 bilderOppdatert 01.06.2020 Htg


Andreas Hagamoen. Foto: ukjent

Brede Saltkjeløy. Foto: L. Pedersen.

Edvar og Jette Nakling. Foto: ukjent

Elen Steinvik Himmelstein. Foto: L. Pedersen

Erik Oluf Lund. Foto: L. Pedersen.

Erik Oluf Lund. Foto: ukjent

Frk. Jensen. Foto: ukjent

Johan Brækkan. Foto: P. O. Næss, Bergen.

Johan Brækkan. Foto: ukjent

Kristine Jektvik (Ledsåk). Foto: ukjent

Kristoffer Hermanstrand. Foto: ukjent

Margrethe Smines Meidal. Foto: ukjent

Martin Liastø. Foto: ukjent

Nikolai Reppen. Foto: L. Pedersen.

Ole Abelsen Geisnes. Foto: L. Pedersen.

Oluf Urdshals. Foto: Max Behrends, Bergen.

Per Tostrup. Foto: L. Pedersen.

Peter Hestvik. Foto: ukjent

Peter og Karl Emil Smines. Foto: ukjent

Peter Sandviken. Foto: ukjent

Torberg Hestø. Foto: L. Pedersen.

Ulrik Oddvik. Foto: ukjent

Sju ungdommer. Johan Smines sitter til venstre. Foto: ukjent