LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM

Nr. 8 - Album Båtstøa 2, Lund, utlånt av Inger Helga Lund Heggli, 79 bilder
Alfred Dyresen Moen. Foto: W. Thome, Namsos.

Andreas Meidal. Foto: Hartvig Skage, Sydkrogö p.o.

Andresen (lærer?). Foto: Simonnæs, Kristiansund N, ca. 1900-1907.

Anna Guntvedt. Foto: O. Simonnæs, Namsos, ca. 1905

Anna Guntvedt, Jorunn Smines og Agnes Fosså. Foto: A. Frost, Namsos, ca. 1903.

Anna Guntvedt og Nora Lund. Foto: Thorsen, Namsos, ca. 1897-1907.

Anna Otterbekk. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Arne og Eline Eiden. Foto: O. Simonnæs, Namsos, 1918.

Audun Guntvedt. Foto: Aanonlie & Jentoft, Namsos, ca. 1913-1917.

Audun Guntvedt, ukjent, Øivind Brækkan. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan p. o.

Bergitte Larsen. Foto: Hartvig Skage, utro, Roan.

Bergitte Lund, g. Storø og Jorunn Smines, g. Grøtting. Foto: O. Simonnæs, Namsos.

Bjarne Guntvedt. Foto: B. Sjönöst, Inderöen, 1911 (årstall stemplet bak på bildet)

Elen Lund. Foto: W. Thome, Namsos.

Elen og Einar Båtsvik. Foto: Simonnæs, Namsos, 1916.

Samen Elias Mjøsund. Foto: A. Frost, Namsos, ca. 1897-1907.

Eline Haranes. Foto: Simonnæs, Namsos.

Eline og Albert Normann. Foto: Simonnæs, Namsos, 1919.

Elen Ingara Storø, g. Lund. Foto: Thome, Namsos.

Johannes, Johan og Selma Bogen. Foto: ukjent, ca. 1918.

AIdolf, Ingebrigt, Anna og Karl øie.. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan p. aap., ca. 1911.

Fra v.: Helge Jr., Helge Sr., Tora, Alette og Magne Guntvedt. Foto: ukjent, ca. 1890.

Fra v.: Magne, Anna, Helge, Tora og Selma Guntvedt. Foto: W. Thome, Namsos, ca. 1900.

Fra v.: Torgeir B., Birger og Anna Lund, f. Guntvedt. Foto: Simonnæs, Namsos, 1912.

Interiør fra gammellåna på Hægstad iflg Asbjørn Værnes. Bildet på veggen er av Nils Sakariassen Vådal og Marta Kvam, Toras svigerforeldre. Foto: ukjent.

Georg Halsen. Foto: ukjent

Gustav Lian. Foto: Max Behrends, Stenkjær.

Hans Lund. Foto: O. Simonnæs, Namsos, ca. 1905.

Harald Guntvedt. Foto: Hartvig Skage, Sydkrogö.

Harald Guntvedt. Foto: Olaf Sødahl co., Trondhjem, ca. 1910-1937.

Harald og Anna Guntvedt. Foto: O. Simonnæs, Namsos, ca. 1905 (samme år som bildet av bare Anna).

Ingeborg Brikseli. Foto: W. Thome, Namsos.

Ingeborg Brikseli. Foto: W. Thome, Namsos.

Ingebrigt Øie. Foto: ukjent

Johan (Jan) Hestø. Foto: Aune, Trondhjem.

Johan Oddvik. Foto: W. Thome, Namsos.

Johannes Bogen. Foto: Max Behrends, Stenkjær, ca. 1905.

Johannes Lund. Foto: Max Behrends, Stenkjær, ca. 1905.

Lærer Johan Hovik og fru Lovise. Foto: ukjent, laget som postkort

Johannes og Selma Bogen. Foto: Simonnæs, Namsos.

Johas Engen fra Vemundvik, m.fl. Foto: Thome, Namsos.

Jorunn og Johan Grøtting. Foto: Simonnæs, Namsos, 1919.

Karoline Sminesvik. Foto: Emil Hansson, Brönnö, Helgeland, ca. 1897-1903 el. 1906-1914.

Jorunn Smines og Elen Lund. Foto: Simonnæs, Namsos.

Tora og Edvard Hægstad. Foto: ukjent

Lærer R. K. Kirkhorn. Foto: L. Szacinski, Christiania.

Konrad Lian. Foto: Simonnæs, Namsos.

Kristine Båtsvik. Foto: Simonnæs, Namsos, ca. 1920.

Konfirmasjon Kolvereid 1903. Foran fra v.: Ukjent, Elen Lund, Agnes Brækkan, ukjent, Jorunn Smines og Anna Guntvedt. Bakerst fra v.: Ukjent, ukjent, Teodor Smines, ukjent, Olav Hagan og Andreas N`Meidal. Foto: Hartvig Skage, Utro, Sydkrogö p.o.

Konfirmasjon Kolvereid 1903 med bl. a. Anna Guntvedt, Jorunn Smines, mfl. Foto: ukjent.

Andreas Torgersen Lund var hjemme en tur fra Amerika i 1901. Foran fra v.: Einar Lund, Ane Lund (Litj-Ane), Johan Teodor Smines, ukjent, ukjent, ukjent, Jorunn Smines og Bergitte Lund. Bakerst fra v.: Torgeir B. Lund, ukjent, Elen Lund, ukjent, Alette Gultvedt, ukjent, ukjent, Andreas Torgersen Lund, ukjent og Andreas Petersen Lund (Andreas Einar). Sannsynligvis på Sjåhaugen. Foto: C. A. Johnsen, Traveling Artist.

Nanna og Audun Gultvedt. Foto: Simonnæs, Namsos, ca. 1921.

Nora Lund. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Nora Lund. Foto: Arnt Engen, Trondhjem.

Nora Lund på Lundasetran, sannsynligvis med Helge og Åse. Foto: ukjent, ca. 1925.

Olaf Oddvik. Foto: Thome, Namsos.

Lærer Ole Mørkved. Foto: Eivind Enger, Kristiania.

Lærer Ole Mørkvedog Brynhild Mørkved. Foto: Aune, Trondhjem.

Sannsynligvis Olga Brøndbo Halsen. Foto: R. P. Thy, Stavanger, ca. 1900.

Oline og Helge Guntvedt. Foto: Simonnæs’s Filial, Trondhjem, ca. 1906.

Pernille Eriksen, Namsos. Foto: Simonnæs, Kristiansund N, ca. 1900- 1907.

Ragna Guntvedt og sannsynligvis Henrikka Guntvedt. Foto: ukjent, laget som postkort

Stokflet Kvernvik. Foto: Forbech, Christiania.

Teodor Smines. Foto: Hartvig Skage, Sydkrogö.

Teodor Smines. Foto: Arnt Engen, Trondhjem.

Tora Hægstad, f. Guntvedt og ukjent. Foto: Max Behrends, Stenkjær.

Foran fra v.: Tora Hægstad og ukjent. Bakerst fra v.: ukjent og ukjent. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Foran fra v.: Thea Tostrup, Edvard Hægstad. I midten fra v.: Tora Hægstad og Magne Guntvedt. Bakerst fra v.: Anna Guntvedt, Helge Guntvedt og Sela Guntvedt. Foto: W. Thome, Namsos, ca. 1905.

Torbjørn Lund. Foto: ukjent

Torgeir B. Lund. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Ukjent dame 1. Foto: Joh. v. d. Fehr, Norheimsund, ca. 1898-1906.

Ukjent dame 2. Foto: G. M. Behrends, Stenkjær.

Ukjent mann 1. Foto: Lars Bach, Stenkjær.

Ukjent mann 2. Foto: M. Thorsen, Namsos, ca.1897-1907.

Ukjent mann 3. Foto: ukjent.

Tre ukjent damer med initialene fra v.: H. A., K. E (el. S) og A. E. (el.S). Foto: ukjent.

Fire ukjente, to menn og to damer. Foto: A. Frost, Namsos, ca. 1890-1900.

Ukjente personer. Foto: Hartvig Skage, Utro, Roan.

Ungdommer fra Lund. Foto: Hartvig Skage, Sydkrogö p.o..

Vida Otterbekk. Foto: Agnes Sjölie, Elverum.

Oppdatert 11.11.2020 Htg