LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET/MULIGHETSTEAM

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:


Notat møte “Mulighetsteam” Lund 30.10. 2019


Inviterte: 

Lund grendelag 

Lund idrettslag 

Lund sanitetsforening 

Harranes båtforening 

Lund småbåtforening 

Smines båtforening 

Grunneiere/naboer Smineset 

Namsos kommune 


Til stede:

Silje Jakobsen, driver Lundstua og representerer Lund idrettslag 

Torbjørn Jakobsen, Lundstua, 

Johan Smines, grunneier i Smineset 

Knut Storø, Smines båtforening 

Terje Storøy, Smines båtforening og grunneier 

Siw Storø, Lund idrettslag 

Arnt Storø, Smines båtforening 

Harald Grøtting, Lund grendelag 

Harald Oddvik, Lund småbåtforening, Lund grendehus 

Åse Rørmark, Saniteten 

Anne Kvernvik, Saniteten 

Randi Lund Storø, Saniteten 

Reidunn Smines, Saniteten 

Øivind Guntvedt, Lund idrettslag 

Tor Arne Tisløv, Harranes båtforening 

Torstein Smines, Smines båtforening 

Elin Skage Knappe, Namsos kommune, samfunnsplanlegger 

Baard Kristiansen, Namsos kommune, innbyggertorg Jøa og lag/foreninger og frivillighet 

Rina Skjæran, Midtre Namdal samkommune, rådgiver næringsutvikling og prosessleder 

Sissel Pettersen, Namsos kommune, folkehelsekoordinator


Bjørnar orienterte om hvorfor det var invitert til et møte; Det startet med en forespørsel om støtte til kaianlegg i Smineset til rådmann Inge Ryan i Namsos kommune. Tilbakemeldingen var at det måtte tenkes litt større enn et kaianlegg. Viste presentasjon på skjerm. 

Ønsket var å få fram en skisse av hvordan anlegget kunne bli hvis en gikk videre på det. Skisse ble utarbeidet av Jonark – hvor det er tegnet lang brygge, med vinkel og bølgebryter, småbåtplasser for barn og unge og gjesteplasser. Gapahuk. 


Friluftsområder på Lund er kartlagt i regi Nærøy kommune, områder er verdsatt og Smineset er vurdert som et særlig attraktivt område, lett å komme til med bil og båt, og det har en fornminnesti. 

Samfunnsplanlegger Elin Skage Knappe, Namsos kommune, orienterte om sin rolle i arbeidet. Ønsket er å utprøve arbeidet med et mulighetsteam; det vil si at innbyggere og representanter fra kommunen møtes for å legge en plan for å få ting til å skje i lokalmiljøet. Arbeidet avhenger av innbyggeres innsatsvilje og Namsos kommune kan bidra med blant annet råd og veiledning. Det finnes ikke fasitsvar per i dag, men sammen ønsker vi å skape muligheter for å få ting til å skje. 


Elin overbragte en hilsning fra rådmann Inge Ryan om hva han oppfattet var spesielt med Lund. Elin avsluttet med at hun håpet at Lund kunne bli en pilot på mulighetsteam. 


Prosessleder og rådgiver Rina Skjæran orienterte om prosessen. Målet er å få opp mange gode nye og gamle ideer til hvordan øke bolyst og eller attraktivitet. 


Stikkord kan være å bo, komme for å bo og hindre fraflytting. 

Hva er bolyst? Hva er attraktivitet for å bo en plass? 


Stikkord fra deltakerne:

· Natur og friluftsliv 

· Oppvekstsvilkår – barnehage skole 

· Arbeidsplasser 

· Samferdsel/Infrastruktur/kommunikasjon 

· Møteplasser, sosialt samvær, Lundstua, båtforeninger, idrettsanlegg, kirka, det å treffes 

· Fritidsaktiviteter, lag og foreninger, ulike målgrupper, på tvers av alder 

· To elever på småtrinnet fra Lund, ingen på mellomtrinnet 

· Noen elever på ungdomstrinnet 

· Spredt boligbygging 

· 1 hus til salgs 

· Hytter – 1-2 hytter til salgs 

· Finnes noen tomter til hytter 

· Bolighus blir fritidshus – ingen begrensinger (hvordan er det i namsos?) 

· Både positivt og negativt – tveegget sverd 

· Tomme hus er verst 

· Har et regulert boligfelt med ledige tomter 

· Vet ikke om det går an i spredte områder å få bygge hus, ønsker at det skal være mulig 

· Beholde dugnadsånden – ønsker støtte fra kommunen 

· Oppvekst skole og møteplasser – butikk/kafe – 

· Pub 

· Båtforeningene og deres betydning for bygda 

· Foreninger som trivsel (har skjedd at båtforeninger har fått tilskudd) 

· Hytter som de ønsker å gjøre om til hus – må bli enklere 

· Båtplasser 

· Veilys 

· Service knyttet til båtfolket – båtservice 

· Service 

· Innsalg - Omvisning/kaffe 

· 3 båtforeninger i bygda – samvær 

· Kulturminner har vi mange av, vil vise fram, egentlig mye mer, Hva finnes? 

· Lund-dagen er viktig, 1. lørdag i juli, marsjen, fotballkamp, natursti, skotthyll, tombola, fest, grillkveld kvelden før, fritidsfolket er med 

· Reiseliv og turisme – campingplass bortover Langneset med Lundstua som utgangspunkt, 

· Lundstua – kommunen bør benytte det som innbyggerpunkt, 

· Padlerrute 

· Turstier 

· Aktivitetstilbud til fastboende og turister 

· Idrettslaget er flink til å ha tilpasset tilbud til alle 

· Turer til fiskevann, utsiktspunkt, 

· Hytteeierne er med på dugnad 

Rina oppsummerte tingene som møtedeltakerne mente måtte være på plass. 


Oppgave 1 

Finn nye ideer/tiltak som kan gjøre det bedre for innbyggere og hyttefolk å bo/være på Lund: 

Gruppe3 

Tilrettelegges for båt og bobiler, Infrastruktur må være på plass – for eksempel bobilplass, båtplass, drivstoff, el-ladepunkt, kajakkutleie, båtutleie, ifm havn/bobilplass 

Turstier, grillplasser, arbeidsplass, overnatting, badeplass, 

Unne hverandre suksess og unne hverandre å tjene penger 

Samarbeid og heie på hverandre 

Arbeidsplasser 

Elin: Hva med: Sykkel, hengekøye, gående, parkeringsplass 

Arnt: Inkludert i det som er sagt, infrastruktur- bilparkering, båtparkering som er trygt, 

Gruppe 4 

Bedre merking av turstier, Lage oversikter hvor de ulike turløyper finnes, start og stopp-punkt 

Oppgradere småbåthavner 

Overnatting – for eksempel rorbuer, 

Camping – 

Tilgjengelige fiskeplasser fra land – stå å fiske, slipper fiske fra broer, 

Gruppe 1 

Smines båtforening og utvikling av småbåthavna i kombinasjon med utvikling av fornminnesti og båtplasser for barn og unge, sjøvett, utvikling av bølgedempere av brukt oppdrettsutstyr i samarbeid med oppdretts 

Overnatting og camping – syklister kan dusje, vaske klær 

Spredernett på bredbånd 

Aktivitetstilbud, bygdeborg fjærangen, kavvelveg – båtdragerlei mellom bygdaborgen og fjærangen, båtfunn 4000 år gammel – salvatnet – skilt ved fornminnesti som viser dette, Via Ferrata 

Infopunkt Lundstua, kommunal info, bibliotek, osv. 

Rydding av alle slag – gjøre bygda fin – forskjønnelse – tilgjengelighet – skog – rundballer – må se naturperler – det må derfor ryddes skog fra veier og utsiktspunkt. 

Gruppe 2 

Støtter de andre forslagene som er sagt. 


Oppgave 2 

Turisme 

Finnes ingen overnatting mellom Namsos og Nærøy. I beste fall 2 rom på strandstu (lite skilt med camping). 

Hvordan stoppe turistene her noen dager? Hvordan skal vi tjene penger på dem? AirBB ingen private leier ut. Kjenner dere noen som ønsker det? 

Den gyldne omvei – hva burde vi hatt? Markedsføre hva vi kan tilby – hvis vi har noe? Hvordan få båtfolket til havna? Fornminnesti, topper – hva annet? 

Fiskevann – ferskvannfiske, 

Markering av turstier til båtfolket – få barn og voksne ut i fysisk aktivitet 

Trygg på at båten ligger trygt – det har vi ikke i dag. 

Må ha det på plass 

Reguleringsplan – Fjærangen – dødsfall – regulert itl hytter og feriesenter. 

Har område ved Lundstua – noen må gjøre det – ikke Lundstua som eier – det er noe med det. Grunneeier er ikke her i dag. 

Kajakkutleie – prøve – guider? Kanskje noen som ønsker å være det? Padling – padlerute – Lund var også koblet på. Skal opp et skilt på hestøya. Men det er ikke satt inn i Visit Namdalen sin guide. 


Oppgave 3 

Næring - Hvilke typer bedrifter/næring/tjenester dere ser at dere skulle hatt på Lund? 

(Selv eller komplementert for det dere allerede har). 

Tretopphytter – ønsker noe attraktive aktiviteter i nærheten 

Ønsker å videreutvikle Lundstua med tanke på overnatting 

(Her ble det litt tungt å være prosessdriver – og ny oppgave ble gitt) 

Ut fra det som er nevnt – kom med tre forslag konkretiseringer av det som dere har sagt. Hvor kunne det vært? Hvem kunne gjort det? Innenfor reiseliv, turisme etc. arbeidsplasser. 

Gruppe 2 

1. Muligheter for overnatting – med eller uten sovepose, 

2. Campingplass, med strøm, med utvidelsesmulighet, ikke tenkt på sted 

3. Kommunen må legge til rette til en plass ved sjøen 

4. Ikke vær redd for å foreslå steder – alt er lov 

Gruppe 1 

1. Har Lundstua, bør ha rorbuer og campingplass i tillegg, kan ansette folk, alternativ Hestøya, ønsker å utvikle det på Lundstua 

2. Aktiviteter rundt Smineset, Smines lager og servicebygg, v/Bjørnar – mer aktiviteter rundt havna som kan skape inntekt, toalett, grillplass, kajakkutleie, sjøvettkurs barn og unge, skape noe rundt småbåthavna 

3. Har oppdrett, landbase Smineset, ingen arbeidsplasser, bør snakke med dem, hvem jobber der? Kommer med båt fra andre siden, Salmanor, støttet veilys, muligheter iforhold til småbåthavna ift sponsing, har også flere aktører 

4. Næringsareal – ubebygd næringsområde, utmark, Namsos overtar festekontrakt, på toppen overfor Bjørnar. 

5. Ruste opp gammel traktorvei - Aunklumpen til salvatnet – sykkelvei – fra havgapet til salvatnet – med mulighet for padlerrute 

Gruppe 4 

1. Overnatting – gammelskolen 

2. Verksted i Smineset – service på motorer og båter, grunnlag og fasiliteter 

3. Mikrobryggeri – egenprodusert råstoff – tidlig stadium 

Gruppe 3 

1. Overnatting i eksisterende og nye bygg 

2. Arbeidsplass i forbindelse med småbåthavn, utleie av båt, kajakk, fiskeplass, overnatting gjesteplass, drivstoff, vinterlagring, service, guiding ifm turstier 

3. Bobil/camping/hyttefelt – daglig drift, vaktmestertjenester, hyttespikertelt, guiding, utleie av sykkel/båter, ved, vaktmestertjenester, handler, brøyting, 

4. Få pendlere til å flytte hit – da må bygda være attraktiv 

Salvatnet – innfallsport – dansker – Alene – 

Lundstua og turistinformasjonen – 

Oppsummering: 

Hvordan drar vi dette arbeidet videre; 

· Lager et notat som Bjørnar formidler

· Finne en fredags kveld for eget møte med hyttefolket, fra cirka klokken 19.00 

· Finnes det en fb gruppe? Lund i Nærøy og nettstedet www.lundinger.info kan brukes til å formidle møtet

· Harald Grøtting har en liste over grunneiere, denne sendes til Bjørnar som videreformidler 


Oppnevnt arbeidsgruppe 30.10: 

Lund grendelag – Harald Grøtting 

Smines båtforening- Bjørnar Smines 

Siw Storø - Lund Idrettslag 

Silje Jakobsen - Lundstua 

Representanter fra Namsos kommune 

www.lundinger.info 


Namsos, 7.11.2019

Elin Skage Knappe

Oppdatert 01.07.2020 Htg