LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


POSTKORT
Part i fra Lund, ca. 1920. Vi ser bl.a. gammelstua på Rønningen (senere flyttet til Haraneset) og Odden like ovenfor Lundasjøen.

Lund i Namdal, 1960-tallet, Rørvik Foto. Norsk arbeide K H. Vi ser Stortjønna t. h. i bildet.
Lund i Namdal, 1960-tallet, Rørvik Foto. Vi ser forsamlingshuset midt i bildet.


Lund kapell, ca. 1968. Enerett: Rørvik Foto. Norsk arbeide K H.Lund i Namdal, ca. 1971, Rørvik Foto, Kalvik. Norsk arbeide K P. Vi ser øverst fra v.: A. Guntvedts Eftf. (butikken), Lund skole og Haranes fergeleie. Nederst fra v.: Lund kapell i bakgrunnen og båten til Hilmar Lund i forgrunnen, i midten Lundasjøen med båten til Hilmar og Rønningen i bakgrunnen og til sist bading på Flatneset.
Hilsen fra Lund (til v. Lund kirke, til h. butikken (nye A. Guntvedts Eftf.), nederst Smines med bruene over Fjærangen

Kystriksvegen (bakgrunn, Mo, Salsnes, til v. Ytre Hestøyholet, til h. Indre Hestøyholet (Hestøy hamn)), 1990. Foto & Fotoprodukter AS, Kort nr.: 01 0000 0040 02.Postkort Lund Handel, 7965 Lund, tlf. 74 39 89 66, ca. 1995, Norske Bilder/Norsk Flyfotosenter AS, Trykk: Grafica AS.


M/F Geisnes på tur til Lund, ca. 1995. Norske Bilder/Norsk Flyfotosenter AS, Trykk: Grafica AS.
Lund Handel, 7865 Lund (feil postnr.!, skal være 7965), ca. år 2000, Foto: Steinar Johansen, Namsos, Trykk: Nye Hojem Trykkeri AS, Namsos

Kvernvik i Fosnes, sannsynligvis ca. 1970, nr. 2239, E. Danielson AB, GENEVAD, 0430/70218, Svensk tilverkning.Motiv fra Namdalen, Foto: A. Mollan/E. Hagen, Kort nr.: 01 0000 0193 05, Best. nr.: 10193, Prospect AS,

Trykk: Nye Hojem Trykkeri AS, Namsos. Vi ser fra øverst: Nordsundbrua, Folla sett fra Moslandet og nederst Hestøy hamn med Tjeldholmen t, v. og Edøy t.h.

Oppdatert 03.06.2020