LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Smines Vannverk SA

Org.nr.: 981 897 021

Bankkontonr.:

VIPPS:


Generelt

Smines Vannverk SA ble stiftet 04.02.2000.

Kontaktperson: Bjørnar Smines

Den røde sirkelen markerer pumpehuset på kartet fra inatur.no.

VEDTEKTER

ÅRSMØTE 2014

Mer info kommer senere.

Kilder:

Brønnøysundregistrene


Oppdatert 03.06.2020