LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LUND IDRETTSLAG - TRIMBØKERIdrettslaget har plassert ut trimbøker på Brembervikfjellet, Ørnfjellet, Sminesfjellet, Groftlifjellet, i Kroken og ved Hestvikberga. De to siste har vært best besøkt; i 2009 ble det f.eks. gjort 612 registreringer (nesten 2 pr. dag) i trimboka ved Hestvikberga. Den som har flest besøk og en tilfeldig uttrekt får premie for hver trimbok.

Her ser du en del av trimbøkene som har 

vært lagt ut tidligere år. Den øverste til 

høyre er fra 1979.Kart som viser trimbøkenes plassering

Trimbok 1 - Sminesfjellet

Trimbok 2 - Hestvikberga

Trimbok 3 - Kroken

Trimbok 4 - Storvarden på Groftlifjellet(Lundafjellet)

Trimbok 5 - Ørnfjellet

Trimbok 6 - Brembervikfjellet


Alle trimbøkene ligger i hvite eller grønne postkasser på de respektive stedene.Trimbok 1 - Sminesfjellet

Hvordan finne vegen dit:

Fra Fv769 i Gammelvika kan du følge Fjærangen rundt-løypa, merket med rødt, til Nøkktjønna. Der er det satt opp et skilt ved stidele som viser starten på stien opp på Sminesfjellet. Denne stien er merket med gul farge. Du kan også gå opp gjennom hyttefeltet i Storvika til du treffer Fjærangen rundt-løypa og så ta til venstre til du treffer skiltet som markerer stien opp til Sminesfjellet.


Bildene nedenfor viser øverst et flyfoto fra 2001 med Smineset og Sminesfjellet og et bilde tatt av Harald Grøtting sist på 1980-tallet som viser noe av utsikten fra Sminesfjellet mot nordaust.
Trimbok 2 - Hestvikberga

Hvordan finne vegen dit:

Du kan gå Fjærangen rundt-løypa fra parkeringsplassen ved Faksstranda hyttefelt, der det står et skilt merket «Bremnes-vegen». Stien er merket med rød farge. 

Du kan også gå Fjærangen rundt-løypa motsatt veg fra Fv769 i Hestvika, merket med rød farge.


Bildet nedenfor er tatt av Oddvar Lund 3. juledag 2011 og viser restene av stormen «Dagmar». 

Trimbok 3 - Kroken

Hvordan finne vegen dit:

Du kan ta av fra Fv769 like sør for Austlund og følge Fjærangen rundt-løypa, merket med rødt, til Kroken. Du kan også ta av fra den kommunale vegen til Lundaunet mellom ferista og brua nedenfor Bjørlivatnet og følge Fjærangen rundt-løypa, merket med rødt, til Kroken. Legg merke til at nyvegen over Lund ikke er tegnet inn på kartet.


Ca. 100 m nord for stien mellom Kroken og Bjørlivasselva, ligger tre jettegryter. Det ligger to nært hverandre, den største av de er ca. 1 m i diameter. Den tredje, som ser «halvferdig» ut, ligger like ovenfor de to andre. Det vil bli skiltet og merket sti opp til jettegrytene etterhvert.


Trimbok 4 - Storvarden på Groftlifjellet (Lundafjellet)

Hvordan finne vegen dit:

Det er flere måter å komme seg på Groftlifjellet. 

1. Du kan gå fra parkeringsplassen ved Bjørlivatnet og følge traktorvegen austover langs vatnet. Derfra går du til Ørnvikmyra og videre opp til høyre gjennom Langmyrskaret og Strømsvikdalen og videre opp Groftlia.

2. En annen veg går opp fra Breivika, forbi Hans-hytta og Jensokvatnet og videre opp Jensokrabbene, følg så fjellet austover forbi Lom-tjønnene og til Storvarden.

3. En tredje mulighet er fra Lundasetran, opp Liakløyva og til en hytte nedenfor Trangjordvatnet. Derfra er det merket sti opp på Groftlifjellet.

4. Et fjerde alternativ er å gå fra Hopen ved Bogen og opp forbi Jensbakkan og opp Rødsandstien til Storvarden.


Se også egen beskrivelse av turen, klikk på linken her:Trimbok 5 - Ørnfjellet

Hvordan finne vegen dit:

Fra parkeringsplassen ved Bjørlivatnet kan du følge traktorvegen på nordsiden av vatnet og nesten fram til Ørnvikmyra. Ta til venstre og følg oransje merking til toppen (127 m.o.h.).

                                                                                Utsikt fra Ørnfjellet mot nordaust. Foto: Harald Grøtting.Trimbok 6 - Brembervikfjellet

Hvordan finne vegen dit:

Du kan starte ved et orange merke ved stien fra Fv769 (se påle ved vegen) v/Hevlan/Kvernvika.
Foto: Siw Storø.Oppdatert 16.09.2020 Htg