LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 17.06.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

17.06.20

Teams

Siw, Bjørnar, Harald, Silje, Baard, Elin

Frafall: ingen

Forklaring til oppsettet nedenfor:

A) Sak

B) Referat

C) Ansvar

A) Tabell medtiltak

B) Baard oppdaterer denne i forhold til siste bevegelser i prosjektene, kan noe slås sammen? Må noe nytt legges til?

C) Baard

A) Lars Forseth TFK

B) Positiv til våre planer. Kommer for et arbeidsmøte på Smines – Lund i august

Vi tar for oss område for område, og de kommer gjerne flere ganger. Ta med Salsnes også på et kommende møte. Kombinasjon kulturminner - tilrettelegging

C) Harald/Siw/Bjørnar

A) Møte i august

B) Invitere: Forseth og Brandt, Gudrun Flatebø, lokal grunneier

Dato: 19.08.2020

C) Loka arbeidsgruppe

A) Reguleringsplaner

B) Hva finnes av reguleringsplaner? Hva er Smines – området regulert som?

C) Elin

A) Lundstua

B) Presentasjon av status. Er innlemmet i næringshageprogrammet (INAM), og får veiledning og drahjelp derfra

C)

A) Hyttefolket

B) Siw sender ut spørreundersøkelse

C) Siw

A) PR/Kommunmikasjon

B) Siw utarbeider et forslag til kommunikasjonsplan som vi ser på på neste møte

C) Siw

A) Neste møte her på Teams

B) 6. juli, Kommunikasjonsplan, gjennomgang av tabellen steg for steg, planlegging av stormøtet i august (agenda, invitasjon), se på en ny beskrivelse av «totalprosjekter» (Elin kan se på dette).

C)Oppdatert 01.07.2020 Htg