LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS


Lund Fellesvannverk SA


Org.nr.:             992 843 438

Bankkontonr.:   4467.05.38718

VIPPS:              har ikke            


Generelt

Lund Fellesvannverk SA ble stiftet 22.02.1998. 


Kontaktperson: Svein Storø, mob. 920 45 401
Pumpehuset ligger inne i den røde sirkelen på kartet fra inatur.no.

Kilder:

Brønnøysundregistrene

Lund Fellesvannverk SA
Oppdatert 01.07.2020