LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund Fellesvannverk SA

Org.nr.: 992 843 438

Bankkontonr.: 4467.05.38718

VIPPS:har ikke

Generelt

Lund Fellesvannverk SA ble stiftet 22.02.1998.

Kontaktperson: Svein Storø, mob. 920 45 401Pumpehuset ligger inne i den røde sirkelen på kartet fra inatur.no.
Kilder:

Brønnøysundregistrene

Lund Fellesvannverk SAOppdatert 01.07.2020