LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund fiskarlag

Lund fiskarlag ble stiftet på nyåret i 1952 og 16 medlemmer tegnet seg ved starten. Severin Tviberg fra Nord-Trøndelag fiskarlag var med på stiftelsesmøtet.

Det første styret:

Formann Petter Hestø

Nestformann Ole Harranes

Sekretær Jon Smines

Kasserer Johan Grøtting

Styremedlem Jens Oddvik.

Lund fiskarlag ble tatt opp som medlem i Nord-Trøndelag fiskarlag, melder avisa Fiskaren den 5. Mars 1952.

Dette kan leses i avisa Fiskaren, onsdag 21. januar 1953:

Lund Fiskarlag i Nord-Trøndelag har hatt årsmøte og attvald Petter Hestø til formann. Nestformann er Ole Haranes, sekretær John Smines, kasserer Johan Grøtting og styremedlemmer elles Jens Oddvik, Nils Grøtting og Julius Ulvang.

Laget har tilrådd kortare fredningstid for sjøaure, slik at fredningstida i Nord-Trøndelag vert den same som i Sør-Trøndelag. Vidare har laget teke opp spørsmålet om utsetjing av flyndreyngel i Fjærangsfjorden.

Årsmøte desember 1954: Lund Fiskarlag i Nord-Trøndelag har hatt årsmøte og attvald Petter Hestø til formann med Arne Ørnvik som nestformann. Johan Grøtting som kasserer og Jens Oddvik som sekretær. Revisorer: Johan K. Lund og Alfred Flosand.

Årsmøte januar 1956: Gjenvalgt Petter Hestø som formann med Arne Ørnvik som nestformann. Kasserer ble Alfred Flosand og sekretær Jens Oddvik.Styremedlem Johan K. Lund.

Mars 1956: Lund fiskarlag har tatt opp spørsmålet om å få postombæring 3 ganger i uken i Lund skolekrets. Kolvereid kommunestyre anbefalte søknaden.

Årsmøte januar 1957: Arne Ørnvik ble valgt til ny formann og Ole Haranes til …

Årsmøte desember 1957: Gjenvalgt Arne Ørnvik til formann.

Avisa Fiskaren skriver onsdag 5. november 1958:

På siste møte i Kolvereid kommunestyre ble det drøftet et par saker med interesse for fiskerne.

Lund Fiskarlag hadde sendt en henvendelse med søknad om mudring av innløpet til moloen på Lund. Kommunestyret vedtok enstemmig å anbefale denne søknaden imøtekommet.

Videre vedtokes å uttale at man er merksam på at det må ytes støtte til oppføring av kaier til øyboerne og å auke tilskuddet til privat vegbygging.

Vi er ikke kjent med når laget opphørte, hvis noen har flere opplysninger om Lund fiskarlag, ta da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.com


Oppdatert 03.11.2020 Htg