LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS 


Lund fritidsklubb

Lund fritidsklubb ble stiftet i 1982. Klubben holdt for det meste til i Lund grendehus.

Aktiviteter: Spill, bordtennis, musikk og slag av godteri og brus. De arrangerte også hobbykvelder, med bl.a. frimerkesamling og kjæledyr som tema.


I KIKKERTEN kan vi lese at aktiviteten var laber i 1986, drivere dette året var Håvard Jakobsen og Yngve Oddvik.


I 1993 fikk Lund fritidsklubb kr 3.000 i kulturmidler. Klubben ordnet med høyttalere til grendehuset.


Man vet ikke sikkert når klubben ble lagt ned, men sannsynligvis skjedde det på 1990-tallet.


Oppdatert 02.11.2020 Htg