LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS


Lund Grendehus BA


Org.nr.:              896 668 722

Bankkontonr.:    4467.20.05830

VIPPS:               522297Generelt

Lund Grendehus BA ble i sin nåværende form stiftet 21.02.1988. 


Skytterhuset, forsamlingshuset, grendehuset eller bare «opp i huset» er betegnelser som er blitt brukt om denne bygningen opp gjennom tidene.


Den delen av huset som i dag utgjør storsalen ble satt opp av tidligere Lund skytterlag i 1916. Innvielsesfesten ble holdt høsten 1916. Senere ble det bygd på med kjøkken og lillesal (1950-tallet) og til slutt med scene, toaletter og legerom (1970-tallet).


Andels- og representantfordeling:

Lund Grendehus BA, 13 andeler, 6 representanter

Lund Sanitetsforening, 40 andeler, 4 representanter

Lund idrettslag, 30 andeler, 3 representanter

Lund Hornmusikklag, 15 andeler, 2 representanter

Lund grendelag, 5 andeler, 2 representanterKontaktpersoner:

Utleieansvarlig Åse Rørmark, mob.tlf.nr.: 979 85 165, e-postadr.: aaser56@hotmail.com

Styreleder: Heidi Johnsen Rørmark, mob.tlf.nr.: 977 83 015, e-postadr.: lundgrendehus7818@gmail.comArrangement

Se under Bilder


Lund grendehus pyntet til fest 1963.

Ordfører Steinar Aspli holder 17. mai-tale 2012.


Bilder fra skreikvelden 14. mars 2015Johan Smines og Svein Storø gjør til skreien utenfor eldhuset i Smineset på formiddagen den 14. mars 2015.


Harald Oddvik og Johan Smines har full kontroll på kjøkkenet i grendehuset.


Hele storsalen var full under skreikvelden 14. mars 2015.Ny platting (veranda) satt opp på dugnad våren 2021, i hovedsak av Birger Bakke. Foto: Anette Eliassen.

Kilder:

KIKKERTEN nr. 2/1992

BrønnøysundregistreneOppdatert 15.01.2023 Htg