LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund husmorlag

Lund husmorlag ble stiftet 18. april 1948 etter initiativ av Marie Nordsjø som hadde kallet inn til oppstartsmøte. Femten medlemmer fra starten, kontingenten var kr 1,- og Marie Nordsjø ble første leder.

I 1987 var medlemstallet tolv. Laget var tilsluttet Norges husmorforund. Forbundet skiftet navn til Norges Kvinne- og Famileforbund i 1997.

I 1950-årene arrangerte laget både vevkurs og sykurs. Det var så mange som meldte seg på sykurset at det måtte holdes to kurs. Lærerinne var Solveig Lund fra Formofoss. Blant annet ble brudekjolen til Alfrida Otterbekk sydd på det første kurset.Lund husmorlag, v/Marie Nordsjø, fikk støtte fra Husmorforbundet til sykurs våren 1949. Kurset ble holdt på Rønningen. Her er lærer og deltakere fotografert ved Lundasjøen. Bildet er utlånt av Harald Grøtting.

Foran fra v.: Gerd Guntvedt, Hildur Flosand, Jorid Grøtting, Martha G. Lund og Fridhild Eiden.

Bak fra v.: Åse Lund (senere gift Storøy), Jenny Guntvedt, Halldis Johansen, Fridhild Eiden (senere gift Rørmark), Alfhild Lund og lærerinne Solveig Lund fra Formofoss.

Bak damene ser vi fra v.: Arthur Lunds båt Mk Allgar, i færingen sitter sannsynligvis Johan Grøtting og t. h.ser vi kaia til Torgeir B. Lund, bak kaia ligger det en båt som sannsynligvis er hylakroken til Oskar Flosand.

Det ble laget en sang til avskjedsfesten.

Et sykurs der holdtes i Rønningen’s stu

Tyrolleri Tyrollera

Til kurset der meldte seg frøken og fru

Tyrolleri Hurra

Med målbånd og vinkellinjalen vi dro

Vi rissa og klipte, vi prata og lo

Tyrolleri Tyrolleri Tyrolleri Hurra

II

Vi sydde om kjoler, både røde og blå

Tyrolleri Tyrollera

Men striperne dem tok vi ofte på skrå

Tyrolleri Hurra

Men fabtasierne dem måtte vi ha

når tøiet var litet, for det gikk så bra

Tyrolleri Tyrolleri Tyrolleri Hurra

III

Nu har vi på kurset gått tida vi ska

Tyrolleri Tyrollera

Med syinga er vi blitt riktig bra

Tyrolleri Hurra

Og nu reiser atter Solveig fra oss

hun setter ny kursen mot Formofoss

Tyrolleri Tyrolleri Tyrolleri Hurra

IV

Nu sier vi stor takk til lærerinna vår

Tyrolleri Tyrollera

En takk i fra oss som på sykurset går

Tyrolleri Hurra

En takk vil vi gi deg fordi du er grei

Vi ønsker deg lykke på hele din vei

Tyrolleri Tyrolleri Tyrolleri Hurra


Lund husmorlag ga penger til orgel i skolen i juni 1953.

I mars 1955 arrangerte Lund husmorlag et 10 ukers vevkurs med 10 elever i forsamlingshuset.

De arrangerte også arbeidsstue for barn omtrent fra starten og fram til 1975. De ga kr 1.500 til utstyr i det nye kapellet som ble flyttet fra Bogen i 1964/65. Laget har også støttet Lund grendehus og Lund barnepark. Det største løftet har vært vegbelysningen. Laget begynte å sette opp veglys i 1968 og hadde ca. 30 lys i 1987. Elin Busch var leder i 1987.

Lund husmorlag markerte 40 årsjubileet med fest 15. april 1988 i Lund grendehus. Invitert utenfra var Salsbruket og Ottersøy husmorlag samt kretslederne.

Fra KIKKERTEN 1994/2 i en artikkel av Ingebjørg Lund:

Ideen om veglys kom høsten 1967. I potetåkeren til Stor-Håkon sa Ingebjørg til Anna: «Enn om vi prøver å få satt opp noen lyspunkter på de mørkeste plassene på veien».

Helge Lund hjalp til i starten og monterte de første lysene på El-verkets stolper etter å ha fått tillatelse til det. Regnskapet viser at 7 veglys kostet kr 547,05 og lyspærene kr 36,50. Strømavgiften var kr 170,- pr. kvartal. Etterhvert ble det satt opp flere lys, men da på egne stolper og egen linje.

I 1979 fikk husmorlaget en pengegave på kr 10.000 fra Helga Sandberg (Småvika) som da var pensjonist på Kolvereid aldersheim. Man fikk også midler fra bygdafolk og utflytta lundinger, bla. fra familien til Bernhard Lund på Finnsnes.

I 1992 ble det besluttet å starte med såkalte «lysbrev» og husstandene i bygda ble spurt om å bidra med minimum kr 100 hver. Det fungerte bra.

Bygdas mannfolk har satt opp lysene på dugnad og Hallgeir Rønningen, Rolf Jensen og Øivind Guntvedt monterte gratis. I 1994 hadde laget 34 lyspunkter, derav 7 i Smineset. Allerede høsten 1994 ble det satt opp flere lys på Lund.

18. september 1994 arrangerte Lund husmorlag kulturkveld og basar i Lund grendehus for å samle inn penger til veilys. Spillum damekor sang og Kåre Nygård fra Jøa leste en novelle av John Giæver.

Oversikt styret når dette er kjent/andre hendelser:

Årsmøte 1958: Ny leder Brynhild Lund, nestleder Gerd Guntvedt, styremedlem Kristine Båtsvik

Årsmøte 1959: Gerd Guntvedt gjenvalgt som nestleder og Fridhild Eiden som styremedlem

Årsmøte 1960: Ny leder Fridhild Eiden, nestleder Gerd Guntvedt, kasserer Ingebjørg Lund

Årsmøte 1961: Ny leder Ingebjørg Lund, nestleder Gerd Guntvedt, kassererAnna Normann, styremedlem

 Malfrid Lund. Arbeidsstua var i gang som vanlig i 1960.

Årsmøte 1962: Arbeidsstua på Lund er gjenopptatt. Ingebjørg Lund gjenvalgt som leder, nestleder Gerd

 Guntvedt, kasserer Anna Normann

Årsmøte 1963: Gjenvalgt nestleder Gerd Guntvedt, styremedlemmer Martha G. Lund og Malfrid Lund

Årsmøte 1964: Gjenvalgt leder Ingebjørg Lund og Anna Normann som kasserer, man fikk støtte til Lund

 husmorlag og arbeidsstue på kr 100

August 1965:Arrangerte basar til inntekt for inventar til kapellet, de fikk inn kr 1.400

Februar 1967:«... Lund husmorlag arbeider med planer om å få til vegbelysning i grenda og har søkt

Nærøy kommune om …». Nærøy formannskap foreslår at det bevilges kr 1.000 til veg-

belysning

Årsmøte 1967: Nestleder Gerd Guntvedt, sekretær Kristine Bådsvik, styremedlem Oddfrid Lund, alle

 gjenvalgt

Årsmøte 1968: Ny leder Anna Normann og Malfrid Lund som styremedlem

Årsmøte 1969: Gjenvalgt nestleder Gerd Guntvedt og Oddfrid Lund som kasserer. Lund husmorlag skaffet

10 lamper til veglys i grenda.

Juni/juli 1970: Lund husmorlag har søkt Nærøy kommune om tilskott til veglys. Mottar kr 300 fra Nærøy

 kommune som bidrag til dekning av strømutgifter til veglys

Årsmøte 1971: Gjenvalgt nestleder Gerd Guntvedt. I styret fra før er Anna Normann

 Laget har søkt Nærøy kommune om støtte, formannskapet mener det kan bevilges kr 300

Oktober 1972:Nærøy formannskap har innstilt på at søknaden fra Lund husmorlag om tilskott til veglys

 innvilges med kr 300. Laget mottar støtte på kr 200

Årsmøte 1973: Gjenvalgt nestleder Gerd Guntvedt, sekretær Brynhild Lund

Årsmøte 1974: Ny leder Marit Oddvik, gjenvalgt styremedlem Oddfrid Lund

Mai 1975: Mottar støtte på kr 1.000 til veglys fra Nærøy kommune

Desember 1977: Mottar kr 1.500 i støtte fra Nærøy kommune

Årsmøte 1978: Leder Ingebjørg Lund, nestleder Gerd Guntvedt, som xxxx Anna Normann

Desember 1978: Mottar kr 2.100 i støtte fra Nærøy kommune

Juni 1979:Mottar kr 1.400 i støtte fra Nærøy kommune

Årsmøte 1980: Leder Ingebjørg Lund, kasserer Anna Normann og Malfrid Lund som ... (alle gjenvalgt)

Juni 1981: Mottar kr 600 i støtte

Desember 1985: Mottar kr 500 fra Nærøy kommune

Mai 1986:Mottar kr 250og kr 1.290 i støtte

Juli 1994:Lund husmorlag fikk kommunal garanti for et lån på kr 40.000

Juni 1998: Mottar støtte på kr 1.000

Lund husmorlag ble lagt ned på 2000-tallet og gikk over til å bli Lund lyslag. Drift av veglysene var vel husmorlagets viktigste oppgave siden de første lysene ble satt opp på siste halvdel av sekstitallet.

Vi tar gjerne i mot flere opplysninger om Lund husmorlag), ta da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.comOppdatert 03.11.2020 Htg