LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund og Salsnes pensjonistlag

Lund og Salsnes pensjonistlag ble stiftet 22.februar 1988 i Salsnes forsamlingshus.

Første styret så slik ut:

Leder Einar Sund

Nestleder Brynjar Grøtting

Kasserer Birger Normann

Sekretær Karl Moe

Styremedlem Svanhild Leirvik

Varamedlemmer: 1) Anna Normann, 2) Sigrid Moe

Revisorer: Trygve Lund og Malfrid Lund

Varamedlem for revisor: Håkon Smines

Laget hadde møter en gang hver måned, med sang, lagssaker, kaffe og utlodning. Møtene ble stort sett holdt annenhver gang på Lund og Salsnes.

I 1988 hadde laget over 30 medlemmer. Et av målene var å skape vennskap og samarbeid mellom Lund og Salsnes.

Årsmøtet i 1989 førte til følgende endringer: Trygve Lund gikk ut som revisor og Håkon Smines overtok. Varamedlem for revisor ble da en annen Håkon; Håkon A. Guntvedt.

Lund og Salsnes pensjonistlag fikk flere ganger besøk, bla. av sanggruppen Nordfjordingan og Namdalseid pensjonistlag samt «De syngende husmødre» fra Måneset.

Pensjonistlaget hadde også en egen sangruppe.

Laget arrangerte flere bussturer, bla. til Flatanger og Sverige (Blåsjön og Gäddede). Flere av medlemmene deltok også på såkalte pensjonistturer med buss, f.eks. til Savalen.

Når laget oppholdt å fungere er vi ukjent med, men i 1999 fikk pensjonistlaget kr 1.000,- i kulturmidler fra Fosnes kommune.

Vi tar gjerne i mot flere opplysninger om Lund og Salsnes pensjonistlag, ta da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.comOppdatert 02.11.2020 Htg