LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund sanitetsforening

Org.nr.: 995 943 697

Bankkontonr.:

VIPPS:

Generelt

Lund sanitetsforening ble stiftet i 1927. De som tok initiativ den gangen var Ragna Guntvedt Dyrvik og Sigrid Oddvik Sliper. Lagets første formann var Laura Smines.

Lund sanitetsforening er godkjent for å motta grasrotmidler.Årsmelding 2023

Lund Sanitetsforening hadde 9 betalende medlemmer i 2023

Foreningen hadde 11 medlemsmøter og 1 årsmøte.

Som vanlig hadde vi møtene hjemme hos medlemmene. Dette går på omgang.

Inntektene våre har vi fått gjennom utlodning på medlemsmøtene, medlemskontingent, grasrotandel , basar og inngangspenger for voksne på juleverkstedet.

Utgiftene var pengegaver til organisasjoner vi ønsket å støtte, gave til Rødkløverhuset, gave til Lund Grendehus, gevinster i forbindelse med utlodninger og basar, julestjerner til de over 75 år, utgifter til mat på basaren og utgifter til materialer og mat på juleverkstedet. Vi betalte også leie av grendehuset til basaren og juleverkstedet.

Lund sanitetsforening har i 2023 gitt pengegave til :

Kvinnehelsefondet:kr 5.000

Rødkløverhuset (kontingent): kr 1.000

Lund Grendehus – tilskudd til varmepumpe: kr 5.000

Rødkløverhuset (etter spørsmål fra de): kr 500

14. februar 2023 hadde vi årsmøte. Vi hadde da valg av styre og følgende ble valgt:

Nestleder: Åse Rørmark, valgt for 2 år

Sekretær: Reidunn Smines, valgt for 2 år

Styremedlem: Rigmor Grøtting, valgt for 2 år

Styremedlem: Kari Ørjasæter Bakke, valgt for 2 år

De andre styremedlemmene sto ikke på valg dette året.

Aktiviteter:14. mars. Informasjonsmøte på Rørvik. Randi, Åse, Rigmor og Anne deltok. Det ble informert om «Kløvertur» og muligheter vi har for å søke om tilskudd hvis vi ønsker å komme i gang med noe slikt.

12. april. Årsmøte i Rødkløverhuset. Anne og Reidunn deltok.

15. – 16. april. Fylkesårsmøtet i Steinkjer. Ingen fra vår forening deltok.

1. juni. Utdeling av Fredrikkeprisen. Ingen fra vår forening deltok. 3. juni. Invitasjon til Fredrikkes dag. Ingen fra vår forening deltok.

7. oktober. Basar i Lund grendehus. Basaren ble bekjentgjort på facebooksiden «Lund i Namsos». Lodd ble solgt på Facebook og folk betalte med Vipps. I tillegg ble det solgt lodd på basaren. Trekkingen ble gjort med en app på telefon. Godt oppmøte. Vi tok i bruk treårene og dette fungerte godt. Foreningen og medlemmene stilte med mange gevinster og vi fikk også mange gevinster fra ulike firma , butikker og fra privatpersoner. Vi fikk inn 28.800 i netto. Da var alle utgiftene i forbindelse med basaren trukket fra.

7. oktober. Invitasjon til Fru Quams kvinnekonferanse. Ingen av oss kunne delta på grunn av at det var lagt til samme tid som basaren vår.

17. oktober. Invitasjon til 20- årsjubileum på Rødkløverhuset. De ønsket at vi kunne gi 500 kr. fra eierforeningene og vi sendte penger. Åse og Anne skulle delta, men ble forhindret.

11. november. Juleverksted med servering av grøt og kaffe med pepperkaker. Juleverkstedet ble holdt i Lund grendehus. Opplegget var likt det vi har hatt tidligere med tre stasjoner

- konglenisser på greiner og røtter

- julepynt laget av papir

- julepynt laget av kardet og filtet ull

Foreningen kjøpte inn alt av materialer og utstyr som deltakerne kunne bruke og vi inviterte både barn og voksne til å delta på verkstedet. Det kom ca 50 – 60 som deltok enten på verkstedet eller for å spise grøt. Mange av disse kom fra andre bygder. Tilbakemeldingene var veldig gode.

Voksne betalte 50 kr for maten, men for barna var det gratis.

Vi bekjentgjorde juleverkstedet gjennom facebooksiden «Lund i Namsos».

Til jul delte vi ut julestjerner eller julegleder til alle fra bygda som var 75 år eller eldre. Sist jul ble vi oppmerksomme på at institusjonene ikke tok imot julestjerner på grunn av allergifare, så vi kjøpte julegleder som vi delte ut der. Vi kjøpte 8 julestjerner og 2 julegleder.

I 2023 besto styret av:

Leder: Randi Lund Storø

Kasserer: Anne Kvernvik

Nestleder: Åse Rørmark

Sekretær: Reidunn Smines

Styremedlem: Rigmor Grøtting

Styremedlem: Kari Ørjasæter Bakke

Lund, februar 2024. Reidunn Smines


Årsmelding 2021

Lund Sanitetsforening hadde 10 betalende medlemmer i 2021

Foreningen hadde 8 medlemsmøter. Også dette året hadde vi et opphold på to måneder på grunn av koronapandemien.

Inntektene våre har vi fått gjennom utlodning på medlemsmøtene, medlemskontingent, grasrotandel og inngangspenger for voksne på juleverkstedet.

Utgiftene var pengegaver til organisasjoner vi ønsket å støtte, gave til Rødkløverhuset, gave til Lund Grendehus, utgifter til mat ogmaterialer til juleverkstedet og leie av Grendehuset tiljuleverksted.

Lund sanitetsforening har i 2021 gitt pengegave til :

Kvinnehelsefondet:Kr. 10.000.-

Rødkløverhuset (kontingent) Kr. 1.200.-

Lund Grendehus – tilskudd til terrasseKr. 10.000.-

24. februar 2021 hadde vi årsmøte. Vi hadde da valg av styre og følgende ble valgt:

Nestleder:Åse RørmarkGjenvalgt for 2 år

Sekretær:Reidunn SminesGjenvalgt for 2 år

Styremedlem:Kari Ørjasæter BakkeValgt for 2 år

De andre styremedlemmene sto ikke på valg dette året.

Aktiviteter:

På grunn av koronapandemien ble mye av det planlagte arbeidet , både nasjonalt, regionalt og lokalt i vår forening, avlyst eller utsatt. Arbeidet med å reparere vannlekkasjen i Grendehuset var en annen årsak til at vi avlyste planlagte aktiviteter. Men noen aktiviteter klarte vi å arrangere, ikke minst ble de fleste foreningsmøtene holdt.

Vi hadde planlagt å invitere folk fra grenda til en påskelunsj 27. mars, lørdag før palmesøndag, men dette måtte vi avlyse. Det samme måtte vi gjøre med lørdagskaffe som vi hadde tenkt å invitere tilden 29. mai.

NKS-jubileum og sanitetens uke i september ble også avlyst. Basar ble utsatt til høsten 2022.

Feiringen av bursdagen til Fredrikke Marie Quam ble arrangert som planlagt på Steinkjer 30. mai. Det samme ble fylkesårsmøtet på Steinkjer 18. august, og regional samling for Trøndelag og Møre og Romsdal i Ålesund 5.-7. november, men ingen fra oss deltok på disse samlingene.

Landsmøtet i Tromsø 24.-26. september ble avlyst som vanlig landsmøte, men ble i stedet arrangert digitalt. Heller ikke her var det noen fra vår forening som deltok.

Vi arrangerte Juleverksted for alle i bygda søndag 21. november. Vi holdt til i Grendehuset. Foreningen kjøpte inn alt av materialer og utstyr som deltakerne kunne bruke og vi inviterte barn og voksne til å delta på verkstedet. Vi serverte risengrynsgrøt med saft til og kaffe og pepperkaker.Det var veldig godt besøkt både av folk fra bygda og folk med tilknytning til bygda. Opplegget var nesten det samme som tidligere år:

Konglenisser på røtter og greiner.

Glanspapirlenker og kurver.

Julepynt laget av kardet ull ogfiltet ull.

Voksne betalte 50 kr for maten, men for barna var det gratis.

Vi laget invitasjoner som ble lagt i alle postkassene. I tillegg la vi det ut på Facebook under «Lund i Namsos». Ca. 30 stykker kom for å lage julepynt eller for å spise grøt.

Til jul delte vi ut julestjerner til alle fra bygda som var på institusjon eller var 75 år eller eldre. Vi delte ut 11 stjerner.

Vi har søkt om å få vippsnummer til foreningen og dette er nå ordnet. Vippsnummeret er 663163. Dette kan vi bruke i forbindelse med arrangement.

Lund sanitetsforening har sammen med andre foreninger i fylket gått inn for å ha delt fylkesforening. Det er NKS Trøndelag Nord og NKS Trøndelag Sør.

Vi planla å holde et kurs for de som har sagt seg villig til å stå på lista for hjertestarteren. Dette måtte vi utsette til 2022. Det er endringer på denne lista nå, og de nye navnene med telefonnummer vil bli satt opp ved hjertestarteren med det første.August Solum er kontaktet og vil komme å holde kurs så snart vi har avtalt tidspunkt med han.

I 2021 besto styret av:Leder: Randi Lund Storø

Kasserer:Anne Kvernvik

Nestleder: Åse Rørmark

Sekretær: Reidunn Smines

Styremedlem: Rigmor Grøtting

Styremedlem: Kari Ørjasæter Bakke


Lund, februar 2022.

Reidunn Smines


Årsmelding for 2020

Lund Sanitetsforening hadde 11 betalende medlemmer i 2020. I tillegg hadde vi 1 betalende bedriftsmedlem. Vi fikk en ny medlem i år, Kari Ørjasæter Bakke.

Foreningen hadde 8 medlemsmøter og 1 årsmøte. Vi hadde et opphold på ca. to måneder på grunn av koronapandemien, men antallet møter dette året ble likevel det samme som året før.

Vi har vært fra 3 – 6 medlemmer på hvert møte . Noen ganger har 8 damer møtt opp, men to er ikke medlemmer, men møter hvis de er på Lund. Dette setter vi pris på. Møtene har blitt holdt hjemme hos medlemmene etter tur.

Inntektene våre får vi gjennom basar, salg av fastelavnsris, utlodning på medlemsmøtene, medlemskontingent, grasrotandel og inngangspenger for voksne på juleverkstedet.

Utgiftene er pengegaver til ulike organisasjoner, gaver til Rødkløverhuset, utgifter til mat på ulike arrangement, materialer til juleverkstedet og leie av Grendehuset til basar og juleverksted.

Lund sanitetsforening har i 2020 gitt pengegave til :

Kreftfondet:kr. 4000,-

Osteoporosefondet: kr. 4000,-

Pengegave til drift av Rødkløverhuset: kr. 1000,-

Tilskudd til Rødkløverhuset, 100 kr for hver medlemkr. 1100.

Medlemmene i foreningen laget fastelavnsris som ble solgt på Lund, i Smineset, i Kvernvika og på Salsnes. Inntektene av dette salget ble på 1800 kr.

Vi hadde årsmøte i Lund Sanitetsforening 13. februar. Der møtte Randi, Rigmor og Reidunn. Årsmelding og regnskap ble lagt fram og godkjent.

Vi hadde valg av styre og følgende ble valgt:

Leder:Randi Lund Storø Gjenvalgt for 2 år

Kasserer: Anne KvernvikGjenvalgt for 2 år

Nestleder:Åse RørmarkStår ikke på valg i år

Sekretær: Reidunn SminesStår ikke på valg i år

Styremedlem:Rigmor Grøtting Står ikke på valg i år.

Det skulle være årsmøte i Rødkløverhuset 21. april, men dette ble avlyst på grunn av koronapandemien. I stedet ble det et digitalt årsmøte 11.juni. Åse, Anne og Randi deltok for Lund Sanitetsforening.

Fylkesårsmøte for NKS- Trøndelag - Nord skulle være på Rock City 18. april. Dette ble også avlyst, men det ble holdt et digitalt årsmøte. Ingen fra Lund Sanitetsforening deltok på dette møtet.

Fylkesårsmøtet del 2 ble arrangert på Scandic Hotell i Namsos 3. oktober. Fra Lund Sanitetsforening deltok Randi og Åse.

Sanitetens uke , uke 39,hadde som fokus åsamles rundt et bord, matkultur, fellesskap og sunt kosthold. Vi inviterte folk til en trimtur onsdag 23.september. Etterpå ble det servering av en salat med brød og drikke til. Turen gikk til Bremneset og maten ble servert i lillesalen på Grendehuset. Vi var ca. 10 – 12 stykker som deltok.

Alle informasjonsmøtene som NKS-Nord skulle avholde på forskjellige steder, ble også avlyst på grunn av korona. Vi skulle delta på møtet i Rørvik, men dette ble det ikke noe av.

Søndag 8. november hadde vi basar på Lund Grendehus. Vi kontaktet kommuneoverlegen Anita Carlson for å søke råd om hvordan vi skulle forholde oss i forhold til smitte og om vi kunne samle folk til basar. Vi fikk tillatelse til å ha basar, men fikk råd om å unngå at folk kom i nærkontakt med hverandre. I stedet for å gå rundt med loddbøker, gjorde vi det kjent på Facebook og folk som tok lodd betalte med vipps. Dette gikk veldig bra. Noen husstander ble besøkt på vanlig måte, men der tok vi hensyn til smittevernregler. På basaren ble folk oppfordret til å betale med vipps hvis de kunne det, men vi tok også mot penger. Mat og kaffe var gratis slik at vi unngikk å bruke penger der. I tillegg var det kun fire på hvert bord og ingen fikk lov å gå fra bord til bord. Vi hadde mange fine gevinster, både fra medlemmene i foreningen og fra bygdefolk som ønsket å gi oss gevinster. Basaren fungerte greit på alle måter. Noen av de minste barna var flinke til å gå med gevinster til de som vant og dette var til god hjelp. Inntekten på basaren var 14967 kr.

Vi arrangerte Juleverksted for alle i bygda lørdag 5. desember. Også foran dette arrangementet kontaktet vi kommuneoverlegen Anita Carlson for å få råd. Foreningen kjøpte inn alt av materialer og utstyr som deltakerne kunne bruke og vi inviterte barn og voksne til å delta på verkstedet . Vi serverte risengrynsgrøt med saft til og kaffe og pepperkaker.Det var veldig godt besøkt både av folk fra bygda og folk med tilknytning til bygda. Opplegget var nesten det samme som tidligere år:

Konglenisser på røtter og greiner.

Glanspapirlenker og kurver.

Julepynt laget av kardet ull ogfiltet ull.

Voksne betalte 50 kr for maten, men for barna var det gratis.

Vi laget invitasjoner som ble lagt i alle postkassene. I tillegg la vi det ut på Facebook under «Lund i Namsos». Ca. 30 stykker kom for å lage julepynt eller for å spise grøt.

Vi har søkt om å få Vippsnummer til foreningen, men dette er ikke klart ennå.

Til jul fikk alle i bygda som var 75 år eller eldre ei julestjerne fra foreninga. Vi delte ut 9 planter.

I 2020 besto styret av:Leder:Randi Lund Storø

Kasserer: Anne Kvernvik

Nestleder:Åse Rørmark

Sekretær: Reidunn Smines

Styremedlem: Rigmor Grøtting


Lund, februar 2021.

Reidunn Smines

sekretær
Årsmelding for 2019:

Lund Sanitetsforening hadde 10 betalende medlemmer i 2019. I tillegg hadde vi 1 betalende bedriftsmedlem. Foreningen hadde 8 medlemsmøter og 1 årsmøte.

Vi har vært fra 4 – 6 medlemmer på hvert møte og møtene har blitt holdt hjemme hos medlemmene etter tur.

Inntektene våre får vi gjennom basar, salg av fastelavnsris, utlodning på medlemsmøtene, medlemskontingent, grasrotandel og inngangspenger for voksne på juleverkstedet.

Lund sanitetsforening har i 2019 gitt pengegave til :

Kvinnemedisinsk forskningsfond Kr. 4000,-

Fond for psykiske lidelser Kr. 4000.-

Trillebord til Lund Grendehus

2 gevinster til basaren til Grendehuset

Tilskudd til piano i Lund kirke (ble vedtatt i 2018,

men utbetalt i 2019Kr. 5000,-

Tilskudd til Rødkløverhuset, 100 kr for hver medlem kr. 1100.-

Medlemmene i foreningen laget fastelavnsris som ble solgt på Lund, i Smineset, i Kvernvika og på Salsnes. Inntektene av dette salget ble på 1750 kr.

Vi hadde årsmøte i Lund Sanitetsforening 18. februar. Der møtte Randi, Rigmor, Anne, Åse og Reidunn.

Årsmelding og regnskap ble lagt fram og godkjent.

Vi hadde valg av styre og følgende ble valgt:

Leder:Randi Lund StorøGjenvalgt for 1 år

Kasserer:Anne KvernvikGjenvalgt for 1 år

Nestleder:Åse RørmarkGjenvalgt for 2 år

Sekretær:Reidunn SminesGjenvalgt for 2 år

Styremedlem:Rigmor Grøtting Valgt for 2 år

NKS-Nord hadde infomøte i Klinga 13. mars. Randi og Åse deltok.

Årsmøte i Rødkløverhuset 9. April. Fra Lund Sanitetsforening møtte Randi og Anne. I tillegg var Åse der i egenskap av leder for Rødkløverhuset.

Det var årsmøte i NKS-Nord på Stiklestad 27. april. Ingen fra vår forening deltok på dette møtet.

Lund Sanitetsforening deltok i «Aksjon mot nedleggelse av Nord Universitet». Aksjonen var på Festplassen i Namsos og vi deltok sammen med andre sanitetsforeninger i distriktet.

2. juni var det årsmøte i Lund Grendehus. Vi møtte med 3 medlemmer.

Medlemmene i Lund Sanitetsforening tok ansvar for å arrangere basar for Lund Grendehus 27. oktober. Foreningen vår er medeiere i Grendehuset.

Skage Sogn Sanitetsforening v/Signy Selæg, oppfordret andre sanitetsforeninger til å delta på en underskriftsaksjon for bevaring av sentrale studietilbud i norddelen av Trøndelag fylke. Denne aksjonen skulle avsluttes 10. juni 2019. Lund Sanitetsforening ble med på denne aksjonen og vi gikk rundt i bygda og samlet underskrifter som ble levert til Signy Selæg.

Vi arrangerte Juleverksted for alle i bygda søndag 17. november. Foreningen kjøpte inn alt av materialer og utstyr som deltakerne kunne bruke. Av utstyr kjøpte vi inn blant annet et par limpistoler, sakser og ei plastkasse for oppbevaring av dette.

Aktivitetene var:

Konglenisser på røter og greiner.

Glanspapirlenker og kurver.

Engler og dompaper av kardet ull.

Vi serverte grøt m/saft og kaffe og pepperkaker.

Voksne betalte 50 kr for maten, men for barna var det gratis. V

Vi laget invitasjoner som ble lagt i alle postkassene. I tillegg la vi det ut på Facebook under «Lund i Nærøy». Det var godt oppmøte, ca 30 stykker.

Til jul fikk alle i bygda som var 75 år eller eldre ei julestjerne fra foreninga. Vi delte ut 9 planter.

I 2019 besto styret av: Leder:Randi Lund Storø

Kasserer: Anne Kvernvik

Nestleder:Åse Rørmark

Sekretær:Reidunn Smines

Styremedlem:Rigmor Grøtting

Referat fra årsmøte 2016:

Lund sanitetsforening holdt årsmøte 7. mars 2016.

Styret består av:

Leder: Randi Lund Storø

Kasserer: Anne Kvernvik

Nestleder: Åse Rørmark

Sekretær: Reidunn Smines

Styremedlem: May Heitman

Vi er 8 betalende medlemmer i sanitetsforeningen.

Norske kvinner sanitetsforening er 120 år i 2016.

I 2015 hadde vi 9 medlemsmøter og årsmøte.

-Vi har gitt bidrag til Kvinnemedisinsforskning og Kreftforeningen.


-Vi har kjøpt ny skinne til seneteppe i grendehuset.


-Vi er medlem i Rødkløverhuset i Namsos.


-Vi har vært med på forskjellige møter: 


- Generalforsamling i Lund grendehus. 


- Årsmøte i Rødkløverhuset i Namsos. 


- Kretsårsmøte for NKS i Steinkjer. 


- Informasjonsmøte for kretsen i Namsos.


-Vi har holdt hjertestarterkurs med August Solum fra Namsos bandasje som kursleder.


-Hjertestarteren er flyttet fra grendehuset til Lundstua. Det er satt opp skap ute på veggen, der hjertestarteren og navn og telefonnr. på noen av dem som har gått kurs står. Det var 10 stk som var på kurs.


-Vi har gitt juleblomster til dem over 75 år.


-Vi har hatt julelotteri.


Hjertestarter på Lundstua!

Lund sanitetsforening fikk for en tid tilbake overlevert en hjertestarter fra Kolvereid Røde Kors hjelpekorps. Hjertestarteren ble først plassert i Lund grendehus, men sanitetsforeninga har nå kommet fram til at Lundstua er en bedre egnet plassering. Her kommer man nærmere begivenhetenes sentrum og det blir enklere å gjøre tilbudet kjent.Her henger hjertestarteren, til venstre for den øverste inngangen. Foto: Silje Guntvedt Jakobsen.

Det er blitt avholdt flere kurs i bruken av hjertestarteren og man tenker å arrangere nytt kurs til høsten. Dersom du ønsker å delta på et slikt kurs, ta kontakt med Randi Lund Storø, mob.tlf.: 473 92 038. Det er spesielt ønskelig at unge personer også deltar.

Hjertestarteren er nå hengt opp på utsiden av Lundstua ved Lund ferjekai, like ved den øverste døra.

Ved siden av apparatet henger en telefonliste, som viser hvem man kan ringe for å få hjelp. For å få best mulig hjelp, er det likest å ringe minst to stykker av de som står oppført på lista.

Her er hjertestarteren hengt opp. Vi gjør oppmerksom på at Byggmester Steinar Jakobsen AS senere er konkurs og holder ikke til i lokalene lengre. Foto: Harald Grøtting.

Telefonlista med personer i prioritert rekkefølge:

1.Kari Haukø, mob.tlf.: 915 77 571

2.Håvard Jakobsen, mob.tlf.: 976 34 695

3.Harald Oddvik, mob.tlf.: 906 30 898

4.Siw Storø, mob.tlf.: 951 90 893

5.Bjørnar Smines, mob.tlf.: 412 06 966

6.Peter Smines, mob.tlf.: 911 51 728

7.Anne Kvernvik, mob.tlf.: 416 63 564

8.Øivind Guntvedt, mob.tlf.: 913 06 587

9.Randi Lund Storø, mob.tlf.: 473 92 038

10.Knut Haukø, mob.tlf.: 948 49 786

Så får vi håpe at det ikke blir bruk for hjertestarteren på lenge!


Kilder:

KIKKERTEN nr. 4/1988

BrønnøysundregistreneOppdatert 13.03.2024 Htg