LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund skytterlag

Lund skytterlag ble stiftet i 1893 under navnet «Blinken». I 1897 skiftet laget navn til Lund skytterlag. I 1904 hadde laget hele 44 medlemmer.

Fra årsmøtet i Lund skytterlag avholdt 30.12.1922 i skytterhuset:

«Besluttedes at formanden sammenkalder til generalforsmaling ved aarets første xxxxxx-skyting for at forhandle om hvorvidt laget skal arrangere et stevne for ytre Namdalen i forbindelse med lagets 30aars jubileum.»

Dette bekrefter at laget ble stiftet i 1893.

Lund skytterlags formenn gjennom tidene:

1894 - 1896Gudbrand Olav Gudbrandsen

1897 TorgeirP. Lund

1898 - 1899Johan A. Lund

1900 Torgeir P. Lund

1901 Johan A. Lund

1902 Torgeir P. Lund

1903 - 1904Torgeir B. Lund

1905 Hans Lund

1906 Johan A. Lund

1907 Torgeir B. Lund

1908 - 1909H. Gundersen

1910 - 1911Teodor Smines

1912 H. Gundersen

1913 Teodor Smines

1914 - 1919Audun Guntvedt

1920 - 1921Teodor Smines

1922 - 1923Audun Guntvedt

1924 Aslak Lund

1925 - 1928Audun Guntvedt

1929 - 1931Peder M. Eiden

1932 - 1934Trygve Lund

1935 - 1936Peder M. Eiden

1937 Håkon Guntvedt

1938 Trygve Lund

1939 Birger Normann

1945 Birger Normann

1946 - 1956Brynjar Grøtting

1957 - 1959Arne Skage

1960 - 1963Håkon A. Guntvedt

1964 - 1965Arne Ørnvik

1966 - 1969Arne Ørnvik

1970 - 1972Kåre Guntvedt

1973 Øivind Guntvedt

Det går fram av en av lagets protokoller at siste årsmøte var 9. desember 1973 og siste styremøte 3. april 1975.

Ifølge Johan Smines var siste oppskyting til elgjakta i 1980. Da ble det slutt fordi banen ble for dårlig. Fra og med 1981 ble oppskytingen gjort på Salsnes hos Mo & Salsnes Skytterlag.

Noen resultater:

Nationens vandrepokal oppsatt 1960 på 100 meter, 3 aksjer for å vinne pokalen.

1961Audun Guntvedt

1962Håkon A. Guntvedt

1963Håkon A. Guntvedt

1964Kåre Guntvedt

1965Kåre Guntvedt

1966Gunnar Guntvedt

1967Kåre Guntvedt, vinner dermed pokalen til odel og eie.

Audun Guntvedt Eftf’s poengpokal i terrengskytingoppsatt 1970 på 100 meter, flest poeng etter 3 år for å vinne pokalen til odel og eie. Skytingen foregikk på Bjørlivatnet.

1970Håkon A. Guntvedt, 27 poeng

1971Håkon A. Guntvedt, 27 poeng

1972Kåre Guntvedt, 21 poeng og Håkon A.Guntvedt nr. 2 med 17 poeng. Håkon A.Guntvedt vinner

dermed sin egen oppsatte pokal med 71 poeng.


KartKartet viser matrikkelenheten gnr. 354, bnr. 17, fnr. 3, opprettet i 1956. Hjemmelshaver til festeretten er Lund skytterlag. Det er 300-meteren vi ser som gult på kartet.
En stor del av skytterlagsmedlemmene samlet utenfor skytterskuret 17. mai 1914 el 1915. Bak fra v.: Harald Grøtting, Ole Haranes, Tormod Storø, Johan Grøtting, Hans Lund, Stockfleth Kvernvik, Einar Båtsvik, Hermann Lian, Torgeir B. Lund og Gustav Lian. Foran fra v.: Peder J. Eiden, Arne Eiden, Teodor Smines, Audun Guntvedt, Bjarne Guntvedt og Peder M. Eiden.


Noen av skytterne samlet hos fotograf Simonnæs, Namsos, ca. 1916. Bakerst fra v.: Hans Lund, Olav Storø, Bjarne Guntvedt og Teodor Smines. Foran fra v.: Tormod Storø, Einar Båtsvik, Peder M. Eiden og Audun Guntvedt. Bildet er utlånt av Jon Smines.


Fra avisa Nordtrønderen, 6. oktober 1899 (over en spalte)

Præmieskydning

afholdtes paa Lund Skytterlags Bane Lørdag

den 23de og Søndag den 24de Septbr. og føl=

gende Præmier uddeltes:

Hovedskydning I.

2. Kl.10 Skud paa 200 og 400 M.

12 Deltagere.

1. Pr. Torgeir B. Lund 54 P.

2.ʺ Helge Guntvedt52ʺ

3.ʺJoh. Lund50ʺ

4.ʺJohannes Saksen 49ʺ

5.ʺA. Sørnmo44ʺ

6.ʺAndr. Lund31ʺ

7.ʺP. J. Sminæs31ʺ

1. KL. 10 Skud paa 100 og 200 M.

13 Deltagere.

1. Pr.Edv. Lund 68 P.

2.ʺK. Kværnvik59ʺ

3.ʺS. Kværnvik57ʺ

4.ʺHaagen Liastø55ʺ

5.ʺEmil Sminæs54ʺ

6.ʺLornts Storø 52ʺ


Hovedskydning II.

Militære Anlægsstillinger.15 Deltagere.

1. Pr.Edv. Lund64 P.

2.ʺJoh. Lund61ʺ

2.ʺKristen Strand 61ʺ

3.ʺJohs. Saksen60ʺ

4.ʺOlav Bogen59ʺ


Ekstraskydninger:

2. Kl. Femskudsskydning paa 400 M.

7 Deltagere.

1. Pr.Edv. Lund31 P.

2.ʺHelge Gundtvedt 29ʺ

1. Kl. Femskudsskydning paa 200 M.

5 Deltagere.

1. Pr.K. Kværnvik27 P.

2.ʺS. Kværnvik26ʺ


Alle Kl. Treskudsskydning paa 600 M.

5 Deltagere.

1. Pr.Joh. Lund22 P.

2.ʺTorgeir B. Lund 17ʺ

Alle Kl. Femskudsskydning paa 100 M.

Skive uden Blink.

1. Pr.A. Sørnmo 41 P.

2.ʺK. Kværnvik 39ʺ

2.ʺS. Kværnvik 39ʺ

3.ʺH. Guntvedt 38ʺ

3.ʺJohs. Saksen38ʺ

Alle Kl. 5 Skud paa 200 M.,

mod ½ Figur.

1. Pr.Johs. Saksen2 F. 3 S.

1.ʺJoh. Lund2ʺ 3ʺ

1.ʺH. Guntvedt2ʺ 2ʺ

2.ʺTorgeir B. Lund 1ʺ 4ʺ

2.ʺM. Guntvedt1ʺ 4ʺ

5 Skud paa 100 M. mod 10=delt Skive,

om endel Præmier skænket af Jenterne.

1. Pr.Andr. Lund 43 P.

2. ʺK. Kværnvik42 ʺ

3. ʺS. Kværnvik39 ʺ

4. ʺHartvik Liastø 38 ʺ

5. ʺM. Guntvedt 37 ʺ

5. ʺKr. Strand 37 ʺ

6. ʺJohs. Saksen 36 ʺ

6. ʺGustav Lian 36 ʺ

6. ʺHans Lund 36 ʺ

7. ʺEdv. Lund 35 ʺ

8. ʺPeter Sminæs33 ʺ

8. ʺHaagen Liastø 33 ʺ

===============

Oppdatert 14.09.2021 Htg