LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund småbåtforening

Org.nr. 997 489 764

Bankkonto: 4467.05.19209

VIPPS nr.: 136947

Generelt

Lund småbåthavn som eies og drives av Lund småbåtforening ligger ved Lundasjøen, det som nå ofte kalles ”molo’n”.

Ca. 1 km fra småbåthavna (etter bilveg) ligger Lundstua; storkiosk/restaurant/kafé med uteservering. Lundstua har også egen flytebrygge for gjester (www.lundstua.com).


KartLund småbåthavn

Lundstua m/flytebrygge

Grunnmuren til nynaustet 31. mai 2010. Foto: Oddvar Lund. Lund småbåthavn september 2011. Nynaustet på tvers bakerst. Foto: Oddvar Lund

Det var Statens Havnevesen som på slutten av 1930-tallet anla fiskerihavn ved Lundasjøen på Lund i daværende Kolvereid herred (nå Nærøy kommune) ved mudring og bygging av molo. Tidlig på 1960-tallet ble havna mudret på nytt av Havnevesenet.

Dagens marina-anlegg eies av Lund småbåtforening som ble stiftet 13. januar 1995. Stiftelsesmøtet vedtok å kjøpe et brukt anlegg som var til salgs i Asker kommune. Dette anlegget ble fraktet til Lund i juni 1996 og etter godt over 600 dugnadstimer ble ”nyanlegget” tatt i bruk høsten 1996. Den ytterste delen av brygga ble tilrettelagt for 3 gjeste-plasser.

Senere er det blitt anlagt parkeringsplass, sjøsettings-rampe, sløyebenk og strøm- og vatnforsyning. Etter siste utbygging i 1999 har anlegget 30 faste båtplasser og 3 gjesteplasser.

I 2003 fikk vi kjøpt naustet som tidligere hadde tilhørt Arthur Lund. Dette naustet er plassert like ved land-gangen til flytebrygga. I 2009 ble naustet revet og nytt naust ble oppsatt i 2010/2011.

Senere er brygga skiftet ut med ny og antall båtplasser er reduser til 24.

Ca. 1 km fra småbåthavna (etter bilveg) ligger Lundstua; storkiosk/restaurant/kafé med uteservering. Lundstua har også egen flytebrygge for gjester (www.lundstua.com).


Havneopplysninger

Havneansvarlig:

Thomas Finanger

mob. 913 84 991

e-post: thomascg@hotmail.com


Helårshavn:

Ja

Antall gjestepl.:

3

Innseiling:

Grunn og fhv smal innseiling

Fortøyning:

Flytebrygge

Verdt å vite om vindforhold:

Havna har åpning mot aust og det kan være bølger ved gjeste-plassene i sterk vind fra austlig retning.

Havnepris:

Gjestebrygge, kr 50,- pr døgn

Bruk av utsettingsrampe m/strøm og vatn, kr 50,-

Beliggenhet/posisjon:

Lund, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, Nord 64:46:16.582, Øst 11:36:08.033

Fasiliteter:

Gjestebrygge, ut- og oppsettingsrampe, vatn, strøm, sløyebenk, parkering.


Vedtekter og havnereglement

ÅRSMØTE 2020