LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS


Lund småbåtforening


Org.nr. 997 489 764


Bankkonto: 4467.05.19209


VIPPS nr.: 136947


Generelt

Lund småbåthavn som eies og drives av Lund småbåtforening ligger ved Lundasjøen, det som nå ofte kalles ”molo’n”.


Ca. 1 km fra småbåthavna (etter bilveg) ligger Lundstua; storkiosk/restaurant/kafé med uteservering. Lundstua har også egen flytebrygge for gjester (www.lundstua.com).Kart
Grunnmuren til nynaustet 31. mai 2010. Foto: Oddvar Lund.   
Lund småbåthavn september 2011. Nynaustet på tvers bakerst. Foto: Oddvar Lund                                                                                         


Det var Statens Havnevesen som på slutten av 1930-tallet anla fiskerihavn ved Lundasjøen på Lund i daværende Kolvereid herred (nå Nærøy kommune) ved mudring og bygging av molo. Tidlig på 1960-tallet ble havna mudret på nytt av Havnevesenet.


Dagens marina-anlegg eies av Lund småbåtforening som ble stiftet 13. januar 1995. Stiftelsesmøtet vedtok å kjøpe et brukt anlegg som var til salgs i Asker kommune. Dette anlegget ble fraktet til Lund i juni 1996 og etter godt over 600 dugnadstimer ble ”nyanlegget” tatt i bruk høsten 1996. Den ytterste delen av brygga ble tilrettelagt for 3 gjeste-plasser.


Senere er det blitt anlagt parkeringsplass, sjøsettings-rampe, sløyebenk og strøm- og vatnforsyning. Etter siste utbygging i 1999 har anlegget 30 faste båtplasser og 3 gjesteplasser.


I 2003 fikk vi kjøpt naustet som tidligere hadde tilhørt Arthur Lund. Dette naustet er plassert like ved land-gangen til flytebrygga. I 2009 ble naustet revet og nytt naust ble oppsatt i 2010/2011.


Senere er brygga skiftet ut med ny og antall båtplasser er reduser til 24.


Ca. 1 km fra småbåthavna (etter bilveg) ligger Lundstua; storkiosk/restaurant/kafé med uteservering. Lundstua har også egen flytebrygge for gjester (www.lundstua.com).Havneopplysninger


Havneansvarlig: 

Thomas Finanger

mob. 913 84 991

e-post: thomascg@hotmail.comHelårshavn:

Ja


Antall gjestepl.:

3


Innseiling: 

Grunn og fhv smal innseiling


Fortøyning:

Flytebrygge


Verdt å vite om vindforhold:

Havna har åpning mot aust og det kan være bølger ved gjeste-plassene i sterk vind fra austlig retning.


Havnepris:

Gjestebrygge, kr 50,- pr døgn

Bruk av utsettingsrampe m/strøm og vatn, kr 50,-


Beliggenhet/posisjon:

Lund, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, Nord 64:46:16.582, Øst 11:36:08.033


Fasiliteter:

Gjestebrygge, ut- og oppsettingsrampe, vatn, strøm, sløyebenk, parkering.Vedtekter og havnereglement


Oppdatert 16.09.2020

Lund småbåthavn

Lundstua m/flytebrygge

ÅRSMØTE 2020