LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund Socialistlag (Lund Arbeiderlag)

En kassadagbok for Lund Socialistlag viser bilag i perioden 7. oktober 1916 til og med 5. august 1924. En kontingent-kvitteringsbok er brukt i perioden 5. januar 1917 til og med 18. januar 1922.

Kvitteringsboken og kassadagboken viser følgende ang. medlemstall og kontingent:

PeriodeKvinner Menn Totalt Kontingent

4. kvartal 19162 a kr 0,2518 a kr 0,4020kr 7,70

1. kvartal 19172 a kr 0,2518 a kr 0,4020kr 7,70

2. kvartal 191714 a kr 0.2525 a kr 0,4039kr 13,50

3. kvartal 191714 a kr 0.2524 a kr 0,4038kr 13,10

4. kvartal 191716 a kr 0,2524 a kr 0,4040kr 14,60

1. kvartal 191814 a kr 0,2524 a kr 0,4038kr 13,10

2. kvartal 191813 a kr 0,2524 a kr 0,4037kr 12,85

3. kvartal 191813 a kr 0.2524 a kr 0,4039kr 12,85

4. kvartal 191813 a kr 0.2524 a kr 0,4039kr 12,85

1. kvartal 191914 a kr 0,3024 a kr 0,5038kr 16,20

2. kvartal 191916 a kr 0,3027 a kr 0,5043kr 18,30

3. kvartal 191916 a kr 0,4025 a kr 0,6041kr 21,40

4. kvartal 191916 a kr 0,4025 a kr 0,6041kr 21,40

1. kvartal 192016 a kr 0,4025 a kr 0,6041 kr 21,40

2. kvartal 192015 a kr 0,4024 a kr 0,6039kr 20,40

3. kvartal 192013 a kr 0,4023 a kr 0,6036kr 19,00

4. kvartal 192013 a kr 0,4023 a kr 0,6036kr 19,00

1. kvartal 192111 a kr 0,4022 a kr 0,6033kr 17,60

2. kvartal 192210 a kr 0,4017 a kr 0,6027 kr 14,20

3. kvartal 19228 a kr 0,4014 a kr 0,6022kr 11,60

Fra kassadagbok:

5. januar 191720 medl. 4. kvartal 1916 kr 1,00(kr 0,05 pr. medl.)

4. april 1917 38 medl.kr 1,95

1. oktober 191738 medl. 3. kvartal 1917 kr 1,90

13. januar 191840 medl. 4. kvartal 1917kr 2,00

8. april 1918 38 medl. 1. kvartal 1918kr 1,90

10. juli 191837 medl. 2.kvartal 1918kr 1.85

6. oktober 191837 medl. 3.kvartal 1918kr 1,85

30. desember 191837 medl. 4.kvartal 1918kr 1,85

4. april 1919 38 medl. 1.kvartal 1919kr 3,80(kr 0,10 pr. medl.)

10. juli 191943 medl. 2. kvartal 1919 kr 4,30

5. oktober 191941 medl. 3. kvartal 1919 kr 2,05(kr 0,05 pr. medl.)

13. desember 191941 medl. 4. kvartal 1919 kr 2,05

6. april 1920 41 medl. 1. kvartal 1920 kr 2,05

2. juli 192041 medl. 2. kvartal 1920 kr 1,95

21. oktober 192036 medl. 3. kvartal 1920 kr 1,80

30. desember 192036 medl. 4. kvartal 1920 kr 1,80

12. april 1921 33 medl. 1. kvartal 1921 kr 1,65

26. juli 192127 medl. 2. kvartal 1921 kr 1,35

31. desember 192122 medl. 3. kvartal 1921 kr 1,10

31. desember 192121 medl. 4. kvartal 1921 kr 1,05

8. juni 1922 21 medl.1. kvartal 1922 kr 1,05

20. juli 192222 medl.2. kvartal 1922kr 1,10

17. oktober 192222 medl. 3. kvartal 1922 kr 1,10

31. desember 192221 medl. 4. kvartal 1922 kr 1,05

14. april 1923 22 medl. 1. kvartal 1923 kr 1,10

30. juli 1923 18 medl. 2. kvartal 1923kr 0,90

30. juli 1923 18 medl. 3. kvartal 1923kr 0,90

2. november 192317 medl. 4. kvartal 1923 kr 0,85

11. februar 1924 16. medl. 1. kvartal 1924kr 0,80

5. august 1924 14 medl. 2. kvartal 1924 kr 0,70

5. august 1924 12 medl. 3. kvartal 1924 kr 0,60

Ellers leses av kvitteringsboken:

ÅrFormannKasserer

1916Hartvik Storø Olav Storø

1917Hartvik Storø Olav Storø

1918Gustav Lian Arne Storøy

1919Lornts Storøy Ludvik Dyrvik (Olav Storø signerte for 3. kvartal)

1920Gustav Lian Ludvik Dyrvik (Johan Halsen signerte for 3. og 4. kvartal)

1921Ludvik Dyrvik Johan Halsen

Som vi ser av oversikten ovenfor hadde laget hele 43 medlemmer i 2. kvartal 1919, 16 kvinner og 27 menn. Det var ikke lite for en bygd med rundt 200 innbyggere med smått og stort.

I Nærøyfolket 1800 - 1920 kan man lese følgende:

Den 22. oktober 1916 ble Kolvereid Socialistlag dannet. Møtet ble holdt hos Arnt Brekken. Helge Guntvedt holdt innledningstale og orienterte om partiets prinsipper og program.

I 1918 forandret Kolvereid Socialistlag navnet til Kolvereid Arbeiderparti, og medlemstallet hadde kommet opp i 300.

Også Lund Socialistlag skiftet navn til arbeiderlag på et tidspunkt, uten at det er kjent når. I april 1948 hadde de i alle fall skiftet navn, for Lund Arbeiderlag møtte til et møte i losjelokalet på Kolvereid sammen med flere andre arbeiderlag.

I mai 1953 var samtlige partilag representert på en sammenkomst, unntatt Lund Arbeiderlag og arbeiderlaget «Samhold», Nordfjorden.

På et møte i nyskolen på Kolvereid i mai 1956 møtte representanter fra samtlige tilsluttede lag, unntatt fra Lund Arbeiderlag og Skaga Arbeiderlag.

I en hilsen til noen fra fagforeninger og partilag, i desember 1961, med takk for godt samarbeid, deltar bla. blant flere Lund Arbeiderlag.

Når Lund Arbeiderlag ble lagt ned, er usikkert, kanskje noen av våre lesere kan opplyse oss om det, ta

da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.com

Oppdatert 03.11.2020 Htg