LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS 


Lund Socialistlag (Lund Arbeiderlag)


En kassadagbok for Lund Socialistlag viser bilag i perioden 7. oktober 1916 til og med 5. august 1924. En kontingent-kvitteringsbok er brukt i perioden 5. januar 1917 til og med 18. januar 1922.


Kvitteringsboken og kassadagboken viser følgende ang. medlemstall og kontingent:

   

Periode                Kvinner           Menn             Totalt   Kontingent

4. kvartal 1916      2 a kr 0,25    18 a kr 0,40    20        kr 7,70


1. kvartal 1917      2 a kr 0,25    18 a kr 0,40    20        kr 7,70

2. kvartal 1917    14 a kr 0.25    25 a kr 0,40    39        kr 13,50

3. kvartal 1917    14 a kr 0.25    24 a kr 0,40    38        kr 13,10

4. kvartal 1917    16 a kr 0,25    24 a kr 0,40    40        kr 14,60


1. kvartal 1918    14 a kr 0,25    24 a kr 0,40    38        kr 13,10

2. kvartal 1918    13 a kr 0,25    24 a kr 0,40    37        kr 12,85

3. kvartal 1918    13 a kr 0.25    24 a kr 0,40    39        kr 12,85

4. kvartal 1918    13 a kr 0.25    24 a kr 0,40    39        kr 12,85


1. kvartal 1919    14 a kr 0,30    24 a kr 0,50    38        kr 16,20

2. kvartal 1919    16 a kr 0,30    27 a kr 0,50    43        kr 18,30

3. kvartal 1919    16 a kr 0,40    25 a kr 0,60    41        kr 21,40

4. kvartal 1919    16 a kr 0,40    25 a kr 0,60    41        kr 21,40


1. kvartal 1920    16 a kr 0,40    25 a kr 0,60    41       kr 21,40

2. kvartal 1920    15 a kr 0,40    24 a kr 0,60    39        kr 20,40

3. kvartal 1920    13 a kr 0,40    23 a kr 0,60    36        kr 19,00

4. kvartal 1920    13 a kr 0,40    23 a kr 0,60    36        kr 19,00


1. kvartal 1921    11 a kr 0,40    22 a kr 0,60    33        kr 17,60

2. kvartal 1922    10 a kr 0,40    17 a kr 0,60    27       kr 14,20

3. kvartal 1922      8 a kr 0,40    14 a kr 0,60    22        kr 11,60


Fra kassadagbok:

5. januar 1917                  20 medl.     4. kvartal 1916   kr 1,00    (kr 0,05 pr. medl.)


4. april 1917                     38 medl.                                kr 1,95

1. oktober 1917                38 medl.     3. kvartal 1917   kr 1,90

13. januar 1918                40 medl.     4. kvartal 1917    kr 2,00


8. april 1918                     38 medl.     1. kvartal 1918    kr 1,90

10. juli 1918                      37 medl.     2.kvartal 1918    kr 1.85

6. oktober 1918                37 medl.     3.kvartal 1918    kr 1,85

30. desember 1918          37 medl.     4.kvartal 1918    kr 1,85


4. april 1919                     38 medl.     1.kvartal 1919    kr 3,80    (kr 0,10 pr. medl.)

10. juli 1919                      43 medl.     2. kvartal 1919   kr 4,30

5. oktober 1919                41 medl.     3. kvartal 1919   kr 2,05    (kr 0,05 pr. medl.)

13. desember 1919          41 medl.     4. kvartal 1919   kr 2,05 

   

6. april 1920                     41 medl.     1. kvartal 1920   kr 2,05

2. juli 1920                        41 medl.     2. kvartal 1920   kr 1,95

21. oktober 1920              36 medl.     3. kvartal 1920   kr 1,80

30. desember 1920          36 medl.     4. kvartal 1920   kr 1,80


12. april 1921                   33 medl.     1. kvartal 1921   kr 1,65

26. juli 1921                      27 medl.     2. kvartal 1921   kr 1,35

31. desember 1921          22 medl.     3. kvartal 1921   kr 1,10

31. desember 1921          21 medl.     4. kvartal 1921   kr 1,05


8. juni 1922                       21 medl.    1. kvartal 1922   kr 1,05

20. juli 1922                      22 medl.    2. kvartal 1922    kr 1,10

17. oktober 1922              22 medl.     3. kvartal 1922   kr 1,10

31. desember 1922          21 medl.     4. kvartal 1922   kr 1,05


14. april 1923                   22 medl.     1. kvartal 1923   kr 1,10

30. juli 1923                     18 medl.     2. kvartal 1923    kr 0,90

30. juli 1923                     18 medl.     3. kvartal 1923    kr 0,90

2. november 1923            17 medl.     4. kvartal 1923   kr 0,85


11. februar 1924               16. medl.   1. kvartal 1924    kr 0,80

5. august 1924                 14 medl.     2. kvartal 1924   kr 0,70

5. august 1924                 12 medl.     3. kvartal 1924   kr 0,60


Ellers leses av kvitteringsboken:


År        Formann                Kasserer

1916    Hartvik Storø         Olav Storø

1917    Hartvik Storø         Olav Storø

1918    Gustav Lian           Arne Storøy

1919    Lornts Storøy         Ludvik Dyrvik (Olav Storø signerte for 3. kvartal) 

1920    Gustav Lian           Ludvik Dyrvik (Johan Halsen signerte for 3. og 4. kvartal)

1921    Ludvik Dyrvik         Johan Halsen


Som vi ser av oversikten ovenfor hadde laget hele 43 medlemmer i 2. kvartal 1919, 16 kvinner og 27 menn. Det var ikke lite for en bygd med rundt 200 innbyggere med smått og stort.

 

I Nærøyfolket 1800 - 1920 kan man lese følgende:

Den 22. oktober 1916 ble Kolvereid Socialistlag dannet. Møtet ble holdt hos Arnt Brekken. Helge Guntvedt holdt innledningstale og orienterte om partiets prinsipper og program.


I 1918 forandret Kolvereid Socialistlag navnet til Kolvereid Arbeiderparti, og medlemstallet hadde kommet opp i 300.


Også Lund Socialistlag skiftet navn til arbeiderlag på et tidspunkt, uten at det er kjent når. I april 1948 hadde de i alle fall skiftet navn, for Lund Arbeiderlag møtte til et møte i losjelokalet på Kolvereid sammen med flere andre arbeiderlag.


I mai 1953 var samtlige partilag representert på en sammenkomst, unntatt Lund Arbeiderlag og arbeiderlaget «Samhold», Nordfjorden.


På et møte i nyskolen på Kolvereid i mai 1956 møtte representanter fra samtlige tilsluttede lag, unntatt fra Lund Arbeiderlag og Skaga Arbeiderlag. 


I en hilsen til noen fra fagforeninger og partilag, i desember 1961, med takk for godt samarbeid, deltar bla. blant flere Lund Arbeiderlag.


Når Lund Arbeiderlag ble lagt ned, er usikkert, kanskje noen av våre lesere kan opplyse oss om det, ta 

da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.com


Oppdatert 03.11.2020 Htg