LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund ungdomslag

Stiftet ca. 1891.

I KIKKERTEN 1987, nr. 3, skriver Jon Smines om ungdomslagsbladet FRAM. Det er en handskrevet lagsavis for Lund ungdomslag. Bladet er datert 7. mai 1893 og er nr. 3 i 3. årgang. Redaktør var Laura Smines. Bladet er skrevet på doble folieark, til sammen 8 sider.

Det vil si at Lund ungdomslag sannsynligvis ble stiftet i 1891. Det er foreløpig ukjent når laget ble oppløst.

Jon Smines mener å huske det ble sagt at det foregikk skogplanting på Oldervikas eiendom ved Kvernvikvatnet i regi av ungdomslaget i 1924.