LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Lund og Salsnes 4H-klubb (senere LuSa 4H)

Lund og Salsnes 4H-klubb ble stiftet i månedsskiftet mai/juni i 1992 og hadde 13 medlemmer samme høst.

Det første styret var:

Leder Arnt Storø

Nestleder Erlend Smines

Sekretær Julie Cicilie Wandsvig

Kasserer Frank Rørmark

Styremedlem Georgios Kongsmo

Rådgivere var:

Borghild Sundan

Siv Kongsmo

Arne Storø

De arrangerte sin første høstfest 4. november 1992 og 27. samme måned ble det holdt årsmøte. Nytt styre ble: Leder Frank Rørmark, nestleder Torunn Petterson, sekretær Julie Cicilie Wandsvig, kasserer Steinar Jakobsen og styremedlem Arnt Storø. Borghild Sundan og Siv Kongsmo fortsatte som rådgivere. Klubben skiftet navn fra Lund og Salsnes 4H-klubb til LuSa 4H.

De holdt sin andre høstfest 7.november 1993. Den kvelden stilte fire medlemmer ut oppgavene sine. Oppgavene bestod av snekkerarbeid, sauehold, høner, dyrking av forskjellige vekster, matlaging og dekorasjon.

4H-erne underholdt i tillegg og det var allsang og kaffepause med åresalg. Noen medlemmer hadde vært på kurs og aspirantleir sammen med andre 4H-ere i Nord-Trøndelag. LuSa 4H arrangerte sammen med Jøa 4H, Jøa ungdomslag, Ungdomslaget Liv, Salsnes grendelag og skolene, en familiedag ved Skjærivatnet i Fosnes i slutten juni 1994.

10. november 1994 ble det igjen holdt høstfest i Lund grendehus. 40 store og små var samlet til en hyggelig kveld. Eldrid, Jon og Åsgeir Sundan, Egil Rørmark, Erlend Smines og Georgios Kongsmo stilte ut 4H-oppgavene sine. Samtlige oppgaver ble godkjent og ungene fikk merker, diplomer og ros for god innsats..

Eldrid: Baking, hekling, blomster og grønnsaker.

Jon: Skogplanting

Åsgeir: Ku

Erlend: Sykkel

Egil: Sau

Georgios: Sau

4H-erne hadde selv ansvaret for et variert underholdningsprogram som ble godt mottatt av publikum.

I 1993 fikk LuSa 4H kr 1.200 i kulturmidler fra Nærøy kommune og kr 2.000 fra Fosnes kommune.

LuSa 4H var på Val landbruksskole på et dagsbesøk 9. april 1994 og arrangerte høstfest i Lund grendehus1. november samme år.

Den videre historien til LuSa 4H er foreløpig ukjent, så hvis noen har kjennskap til den, ta gjerne kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.com


Oppdatert 02.11.2020 Htg