LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Nyttårsbord i Lund grendehus

Ungdommene på Lund fikk en idé høsten 1984 om at man kunne samle bygdefolket til felles nyttårsfeiring i grendehuset. Idéen ble til virkelighet og det ble arrangert felles nyttårsfeiring hvert år i flere år.

Innholdet i tiltaket var juleribbe med dessert, kaffe med noe til, dans til musikk fra stereoanlegg, felles oppskyting av raketter ved midnatt og videre sosialt samvær etterpå i grendehuset så lenge man orket.

Ved å lese i grendelagsbladet KIKKERTEN finner mann ut at dette skjedde i hvert fall nyåret 1984/85, 1985/86, 1986/87 og 1987/88. I nr. 4/1995 står det i arrangementsoversikten at det muligens blir nyttårsbord i 1995/96 også. Om dette ble gjennomført er usikkert.

Eventuelle overskudd av tiltaket ble gitt til Lund grendehus.

I 2021 tenkte man å ta opp igjen dette arrangementet og Lund grendehus fikk etter søknad et tilskudd fra Sparebank1 Midt-Norge. Men pga corona-situasjonen ble det ikke mulig å gjennomføre tiltaket. Fristen for å bruke tilskuddet til et fellesarrangement for bygda er ut 2022, så vi får se hva som skjer.Oppdatert 07.01.2022 Htg