LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS


Smines Vannverk SA


Org.nr.:             981 897 021


Bankkontonr.:    


VIPPS:Generelt

Smines Vannverk SA ble stiftet 04.02.2000. 


Kontaktperson: Bjørnar Smines


Den røde sirkelen markerer pumpehuset på kartet fra inatur.no.


Mer info kommer senere.


Kilder:

BrønnøysundregistreneOppdatert 03.06.2020

VEDTEKTER

ÅRSMØTE 2014