LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Pikeforeningen Veslemøy

Foreningen ble stiftet i april 1933 av 10 - 12 unge piker og ble da naturlig kalt pikeforeningen Veslemøy.

Pikeforeningen Veslemøy var tilknyttet Den Norske Sjømannsmisjon (den ytre sjømannsmisjonen for sjøfolk i utenriksfart).

Midt under en såkalt «Laura-fest» på Litj-enget, gikk pikene på Bakkan og stiftet foreningen. Alfhild Lund ble første formann. Dette er blitt fortalt til Eldrid Guntvedt av Jorid Grøtting, som i 1993 var eneste aktive av de som var med og stiftet pikeforeningen Veslemøy.

I 1987 ble foreningen kalt Sjømannsmisjonsforeningen Veslemøy og de var da 8 medlemmer, ingen av dem piker lenger. De hadde for det meste møter hjemmekos hverandre hver tredje uke med utlodning, handarbeide og sang. I tillegg hadde de fest i Lund grendehus hver høst med besøk av sjømannspresten som siste film, en film fra sjølivet i utenriksfart og minst en barnefilm. Erling Pedersen fra Steinkjer var sjømannsprest fra 1956 og var på besøk ifbm høstfesten på Lund i mange år.

I 1993 bestod foreningen av fire medlemmer; Eldrid Guntvedt, Asrunn Oddvik, Kristine Båtsvik og Jorid Grøtting. Etter ca. 60 års drift sluttet laget å fungere da medlemmenes alder tilsa det. Men til samme tid var vel behovet for å støtte norske sjøfolk i utenriksfart også stort sett blitt borte.

Bildet er tatt ifbm pikeforeningen Veslemøys 30-årsjubileum 1963. Utlånt av Harald Grøtting. Sittende fra v.: Helene Guntvedt (g. Jakobsen), Nancy Lund (g. Opgård), Edith Grøtting (f. Bordevik) og Nanna Oddvik (g. Kalvik). Stående fra v.: Henrikke Oddvik (f. Guntvedt), Nelly Smines (f. Guldvik), Alfhild Lund (f. Smines), Gerd Guntvedt (f. Sagmo), Klara Smines (f. Halsen), Jenny Guntvedt (f. Lund), Hildur Flosand (f. Vaagan), Kristine Båtsvik, Gunvor Lund (g. Strøm), Ingebjørg Lund (f. Grøtting) og Jorid Grøtting (f. Smines).
Julemerke 1964Logo

MedlemsbladFørstedagsbrev 1964


Vi tar gjerne i mot flere opplysninger om pikeforeningen Veslemøy, ta da kontakt med Harald Grøtting, mob.tlf.: 478 73 475 el. e-post-adresse harald.grotting@icloud.comOppdatert 02.11.2020 Htg