LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT OVER BYGDERUTER MED ANLØP I LUND KRETS


Forkortelser        Navn    

NDS (II)              Namsos Dampskibsselskab (23. august 1879 – 1970), NDS (II) og NADS sammenslått til 

                           A/S Namsos Trafikkselskap (NTS) i 1970

NADS                 Namdalens Aktie-Dampskibsselskap (13. september 1890 – 1964), endret til A/S

                           Namdalens Trafikkselskap i 1964    

NTS (I)               A/S Namdalens Trafikkselskap (1964 – 1970)


Bygde- og ferjeruter på Folla:

Bygderuta Kolvereid – Smines – Lund – Liabogen – Bogen – Oplø (inn Sildvikfjorden) – Galtnes (ut på nordsida av Opløfjorden) – Sørnmogrenda – Buøya – Kolvereid ble etablert i 1949 og betjent av Kåre Øren fra Kolvereid med ”Havbris”.


                                                                                                I 1963 overtok NADS konsesjonen for ruta,  

                                                                                                leide inn Kåre Øren med ”Havbris’ og ruta ble

                                                                                                endret til Kolvereid - Oplø  – Kolvereid. 

                                                                                                

                                                                                                Samtidig (18. mars 1963) begynte Leif Storøy å

                                                                                                kjøre i ruta Smines – Buøy – Hofles. 

                                                                                                «Havbris» og «Seglar» korresponderte på 

                                                                                                Buøya, slik at man kunne reise fra sørsida av

                                                                                                Folla til Kolvereid.


                                                                                                Etter hvert kom også Øksninga og Strand med i

                                                                                                denne ruta. Se rutetabellen til venstre fra 1965. 


                                                                                                «Havbris»

A/S Namdalens Trafikkselskap’s rutetabell fra 1965.                                                                                                


                                                                                                


                                                                                                   To bilder av «Havbris» tilhørende Kåre Øren.


«Seglar»Noen bilder av «Seglar» tilhørende Leif Storøy.


En notatbok som har tilhørt Leif Storøy viser bl.a. følgende (notatboka er utlånt av Terje Storøy):


Begynteå kjøre bygderuta 18. mars 1963. Betalingen var kr 160,- pr. tur for ruta Smines - Buøy - Hofles.


17. juli 1963 kjørte «Seglar» inn i ei laksnot ved et uhell. I oktober samme år fikk Leif Størøy utbetalt kr 1.050,- fra Forsikringsselskapet Norge for skade på båten. Noen dager senere betalte Leif ut kr 1.000,- til Trygve Lund for skade på laksnot.


Fra og med 1. juli 1964 er det notert ruta Smines - Buøy - Strand og betalingen er økt til kr 180,- pr. tur. 


Fra og med 1. august 1964 er det notert ruta Smines - Lund - Buøy - Strand 


Den 29., 30. og 31. desember 1964 er det kjørt ekstraturer for meieriet(melkkjøring).


Fra og med 2. januar 1965 er det notert ruta Smines - Buøy - Aunet - Storøy. Betalingen er fortsatt kr 180,.- pr. tur.


Et dokument viser at «Seglar» drev på land ved Øksninga 8. januar 1966. Båten ble prøvd dratt av grunn av «Farfar», men det lyktes ikke. «Seglar» ble fylt med vann, ble så lenset og kom seg av grunnen ved egen hjelp 9. januar 1966. 


Et avisutklipp fra Adresseavisen lørdag 10. desember 1966 viser bl.a. at det hadde vært uvær først i desember. «Melkeruten Smines - Strand gikk ruten, men føreren, Leif Storøy, sa at han aldri hadde sett Folla så grov i østavind».


I juni 1967 skriver Adresseavisen følgende: «F.o.m. onsdag 14/6 i ca 3 uker vil bygderutene i Flatanger bli utført av M/K «Seglar». Da «Seglar» gjør noe mindre fart enn «Flatanger» vil avgangene fra Jøssund for å oppnå korrespondanse …»


I tillegg til bygderutekjøring, utførte også «Seglar» andre oppdrag, f.eks. kirkeskyss, presteskyss, lærerskyss, sykeskyss, tannlegeskyss, postføring, sleping, frakting, isbryting mm. 


Leif Storøy kjørte også lakserute med «Seglar»; han kjørte laks til A/S Brandtzæg Canning i Abelvær og oppgjørslisten skrevet 18. august 1964 viser følgende:


2452/2500

Smålaks                 Mellomlaks                     Storlaks                              Ørret

20,8 kg a kr 10,-     108,7 kg a kr 14,-           283,0 kg a kr 20,-               2,4 kg a kr 5,-

9,0 kg a kr 9,-         65,6 kg a kr 12,-             97,8 kg a kr 18,-                 3,1 kg a kr 6,-


3251/3300

69,7 kg a kr 10,-     109,4 kg a kr 14,-           261,9 a kr 20,-                    3,7 kg a kr 7,-

115,3 kg a kr 8,-     30,6 kg a kr 13,-             279,2 kg a kr 19,-               117,6 kg a kr 6,-


3151/3200

267,6 a kr 8,-         165,8 a kr 13,-                 372,8 a kr 19,-                    22,0 kg a kr 7,-

269,8 a kr 7,50                                                                                         18,4 kg a kr 6,-


3501/3550

223,0 kg a kr 8,-    111,1 a kr 13,-                 157,4 kg a kr 19,-                24,3 kg a kr 6,-

                                                                                                                  2,6 kg a kr 7,-

4001/4022

51,8 kg a kr 8,-       35,4 kg a kr 13,-             21,2 kg a kr 19,-                 3,5 kg a kr 7,-

                                                                                                                 0,8 kg a kr 6,-

Totalt

Smålaks             Mellomlaks                         Storlaks

1027,2 kg           626,56 kg                           1473,3 kg                           198,4 kgNoen fakta om «Seglar»:


Bygd i Hardanger i 1937. Leif kjøpte den av Odd Storrøe i Trondheim den 6. mars 1963. 

Bruttotonnasje: 24,5 tonn.

Motor: Brunvold 28 - 45 HK.

Kjente registreringsnumre: U1535 og V1341.

Kallesignal VHF: LLPE


I boken «Bok og bibliotek» fra 1955 er det skrevet en artikkel som heter «Bokbåtene i virksomhet». Der går det fram av Seglar en periode ble brukt til bokbåt: Her ligger «bokbåten» Seglar innerst ved kai i Trondheim.


Riksvegsambandet Hofles – Geisnes ble etablert juli 1967 da fergeleiene begge steder ble ferdige. Fergen betjente også bygderuta Hofles – Øksninga – Smines – Lund som ble omgjort til fergeforbindelse ved etablering av fergeleiene i Haranes november 1968 og i Smines våren 1969.Salvassruta

M/K Blink, 1940, Ivar Østtun, i rute på Salsvatnet ca. 1950 - 1968, «Salvassruta», Ivar Øsstun kjøpte båten av Ivar Kolaas, Namsos. Gikk på Salsvatnet mellom Salsnes og Straumen. Hadde flere anløpstider, bl.a. Inner-Fjærangen.

Sitat fra Erik Østtun fra facebook.com:«Ruta gikk 3 ganger i uka: mandag, onsdag og lørdag. En mandag i måneden (tror jeg) var det dobbeltur, slik at salbyggin kom seg til butikk, og dette sammenfalt med "doktordag" som oftest. En "normal" runde tok ca. 4,5 timer og omfattet anløpene Hende, Eia, Ledsåk og Strømmen. Men avvikende anløp forekom ofte, etter behov»M/K Blink i Namsos.                                                        M/K Blink bakker ut fra kaia i Straumen.

                                                    


                                                                   

                                                                                        Oppdatert 01.11.2020 Htg