LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

OVERSIKT LOKALE FISKEBÅTER


Opplysningene er hentet fra Register over merkepliktige norske fiskefarkoster, 1920 - 2001, utgitt av Fiskeridirektøren og eget kjennskap. Registeret ble opprettet som en følge av Lov om registrering av fiskefartøyer fra 1917.


Fra 1978 er lengde, bredde og dybde oppgitt i meter og ikke i fot.


Oversikt over båtbyggere er ikke tatt fra registret, men fra egen og andres kjennskap!


Forkortelser                Betydning   


NT                              Nord-Trøndelag

K                                Kolvereid kommune

NR                             Nærøy kommune (Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Nærøy kommuner ble slått

                                  sammen til Nærøy kommune 01.01.1964 og reg.numrene ble dermed endret)


M                               Motorfarkost

å                                åpen båt

k                                kutterbygget el. hekkbygget

kr                               krysserhekk

g                                dekket gavlbåt

8/å                             8-året åpen båt


Omb.år                      Ombyggingsår

Partr.                         Partsrederiet

Reg                           Registeret

I reg for xxxx-xxxx    Perioden i registeret


Reg.nr. fra 1920, fra 1964, Navn, Lengde, Bredde, Dybde, Byggeår, Omb.år, Maskin, Byggeår, HK, Eier, Adresse, Båtbygger, Merknad


NT8K, Må Lom, L21, B6, D4, 1933, Solo, 3 HK, Øistein Bogen m.fl., Galtneset, I reg for 1938-1940, utgått 1943


NT9K, Mk Parat, L47, B15, D6, 1920, Bolinder, 1920, 25 HK, Partr., Olaf Risvik, Buøen, I reg for 1920-1952, utgått 1954 


NT10K, Mk Unni, L35, B12, D6, 1947, Rap, 1947, 24 HK, Petter Hestøy, Lund, I reg for 1950-1958, utgått 1960


NT12K, Mk Bergljot, L36, B12, D6, 1918, Rap, 9 HK, Parti. Johan Hjelmsøy, Bogen, I reg. for 1920, solgt til Kristian Laugen, Strand ca. 1920 og reg. som NT 55 NR


NT12K, NT154NR, Må Truls, L22, B6, D3, 1913, 1936, Sleipner, 1947, 5 HK, Helge Lund, Lund, I reg for 1952-1971, utgått 1973


NT28K, Må Pjott, L18, B6, D2½, 1916, Trums, 4 HK, Peder Storøy, Lund, I reg for 1944-1945, utgått 1948


NT35K, Må Trygg, L22,3, B7, D3,3, 1913, Ferro, 1913, 3 HK, Teodor Smines, Lund, I reg for 1922-1954, utgått 1956


NT36K, Må Lom, L22,6, B6,4, D3,2, 1915, Grei, 4 HK, Lornts Storø, Sminesvik, Lund, selvbygd, I reg for 1922-1926, Liv i 1928


Sannsynligvis Må Lom


NT36K, Må Liv, L28, B8,2, D4,7, 1923, Rap, 3 HK (Brunvoll, 10 HK fra 1938), Lornts Storø, Buøy, selvbygd, I reg for 1928-1940, utgått 1943


Må Liv konfirmasjonstur til Bogen 1939.                         Må Liv, Lornts og Leif Storøy ca. 1940.


NT43K, Må Silla, L31,9, B10,3, D5, 1920, Gideon, 8 HK, Partr. Johan Hjelmsø, Galtnæs pr. Namsos, I reg for 1922-1930, solgt til Flatanger som NT92F


NT43K, ukjent navn, L24, B8, D4, 1931, Rap, 6 HK, Joh. Hjelmsøy m.fl., Galtneset, I reg for 1934-1936, utgått 1938


NT43K, Må Sleipner, L21, B6,5, D4, 1952, Sleipner, 1953, 5 HK, Hilmar Lund, Lund, I reg for 1958, utgått 1960


NT43K, Må Liabogen, L19,1, B7,5, D4,8, 1961, Marna, 1952, 5 HK, Jens Oddvik, Lund, I reg for 1962, utgått 1966


NT46K, Må Demokrat, L22,3, B6,7, D2,9, 1914, FM, 1915, 4 HK, Johan A. Lund, I reg for 1922-1954, utgått 1956


NT48K, Må Allgar, L25, B9, D4,5, 1938, Brunvoll, 1938, 7 HK, Arthur Lund, m.fl., I reg for 1940-1956, utgått 1958


Må Allgar 1949


NT50K, NT199NR, Må Aud, L25,5, B8,5, D5,3, 1954, Sabb, 1925, 5 HK (Sabb, 1956, 6 HK fra 1958), Oskar Flosand, Lund, Nils Grøtting, Lund, I Reg for 1956-1971, utgått 1973
Må Aud, NT50K, tilhørende Oskar Flosand, i moloen på Lund, ca. 1958. Vi ser Trond Myren (1946-1975) som ror i pramma. Ombord i Aud kan vi skimte Oskar Flosand (1913-1987) i styrhuset, videre fra v.: Ester Vågan (1922-2004), Kristian Vågan (1920-1996), Aud Flosand (f. 1952), Vegard Vågan (f. 1954) og Hildur Flosand (f. 1922). Bak styrhuset ligger sildnota klar til bruk. Må Aud var 25,5 fot og ble bygd av Nils Grøtting i 1954 (Må betyr motorbåt, åpen). Bildet er utlånt av Aud Flosand.NT52K, ?å ukjent navn, L30, B10,8, D3,5, 1920, Bogens Notbruk, Salsbruket, I reg for 1926-1950, utgått 1952


NT69K, Må VB, L19,1, B5,8, D2,9, 1940, FM, 1938, 3 HK, Erling Antonsen, Lund, I reg for 1960, utgått 1962


NT79K, 8/å, L25, B6, D2, 1923, uten motor, Johs. Otterbekk, Lund, I reg for 1930-1960, utgått 1962


NT80K, Mkr Speed, L24, B8, D3,5, 1955, Sabb, 1955, 6 HK, Peder Storøy, Oppløyg, I reg for 1958-1962, utgått 1966


NT84K, Må ukjent navn, L24, B7, D3, 1905, Ølver, 4 HK, Einar Bådsvik. Lund, I reg for 1934-1940, utgått 1943


NT88K, Må Lom, L26, B9, D5, 1931, Sabb, 1931, 5HK, Kalv Otterbekk m.fl., Lund, I reg for 1934-1960, utgått 1962


NT91K, Må Ola, L23,4, B5,3, D2,7, 1927, FM, 1927, 4 HK, Trygve Lund, Lund, I reg for 1934-1960, utgått 1962


NT99K, Må Fjærangen, 1902, Sabb, 1929, 3 HK, Tormod Storø, Lund, I reg for 1943-1948, utgått 1950, solgt til Nærøy


NT105K, Må ukjent navn (hylakrok), 1912, 1944, L26, B6,5, D3, 1944, Sabb, 1920, 5 HK, Oskar Flosand, Lund, I reg for 1952-1962, utgått 1966


Sannsynligvis Oskars hylakrokNT107K, Må Geir, L20,2, B5,3, D2,7, Levahn, 1922, 3 HK, Jens Oddvik, Lund, I reg for 1943-1960, utgått 1962


NT109K, Må Leiv, L21, B7, D5, 1944, Sabb, 1943, 4 HK, Lornts Storø, Lund, selvbyugd, I reg for 1948-1962, utgått 196


Må Leiv utenfor Sminesvika, ca. 1960                                                    Må Leiv med Terje ombord, ca. 1960


NT116K, Må Bjørg, L26,2, B8,5, D3,8, 1930, Vold, 1937, 7 HK, Jakob Sørnmo, Galtneset, I reg for 1956-1962, utgått 1966


NT123K, NT295NR, Må Bremnes, L18 (5,6m), B5,5 (1,7m), D3 (0,9m), 1958, Sleipner, 1953, Hilmar Lund, Lund, I reg for 1960-2001


NT124K, Må Snøgg, L21, B6, D3, 1925, 1952, Sabb, 1952, 4 HK, Arthur Lund, Lund, I reg for 1958-1962, utgått 1966


NT145K, NT148NR, Må Terje, L15,3 (4,8m), B6,1 (1,9m), D2,4 (0,8m), 1952, FM, 1952, 4 HK, Nils Grøtting, Lund, selvbygd, I reg for 1954-1984, utgått 1986


Må Terje (kutteren utenfor er Petter Hestø’s Unni.)NT153K, NT248NR, Må Donald Duck, L18 (5,6m), B6 (1,9m), D2,5 (0,8m), 1957, Ford, 1952, 34 HK, Jon Smines, Lund, Nils Grøtting, Lund, I reg for 1962-1984, utgått 1986
Må Donald Duck og Johan Smines på Tjuvholet, ca. 1980.


NT160K, Må Unni, L21, B7, D3, 1956, Sleipner, 1956, 7 HK, Petter Hestø, Lund, I reg for 1962, utgått 1966
Må UnniNT179NR, Må Sabben, L19, B6,5, D3, 1958, Sabb, 1958, 4 HK, Sverre Leirvik, Lund. I reg for 1966-1971, utgått 1973

Må Sabben på SminesbuktaNT334NR, Må Lita, L27 (8,5m), B11 (3,5m), D6 (1,9m), 1964, Sabb, 1964, 16 HK, Nils Grøtting, Lund, selvbygd, I reg for 1966-1980, utgått 1982 
Må Lita slepes med Ferguson ned til sjøen i 1964


                                                                                       Må Lita på land for båtpuss i LundasjøenNT342NR, Mg Tennskjær, L28,7 (9,0m), B10,1 (3,2m), D4,8 (1,5m), 1964, Nogva, 1964, 14 HK, Oskar Flosand, Lund, Alf Markussen, Jøa, I reg for 1966-1984, utgått 1986, solgt til Hermann Haugerøy, NærøyMg Tennskjær ved LundasjøenNT19NR, Må Lynglimt, L13,4, B5,1, D1,9, 1964, Evinrude, 1964, 40 HK, Nils Petter Oddvik m.fl., I reg for 1971-1973, utgått 1976
Må LynglimtNT76NR, Må Laksen, L16,3, B4.4, D1,6, 1961, Crecent, 1962, 4 HK, Johan Rørmark, Lund, I reg for 1971, utgått 1973NT114NR, Må Joar, L15, B5,3, D3, 1966, Evinrude, 1965, 3 HK, Brynjar Grøtting, Lund, I reg for 1971, utgått 1973NT319NR, Må Sjøstjerna, L29 (7,5m) , B9 (2,8m), D4 (1,3m), 1969, Sabb, 1969, 16 HK, Hilmar Lund, Lund, bygd på Hemnesberget, I reg for 1971-2001Må Sjøstjerna ved LundasjøenNT386NR, Må Star, L14 (4,4m), B4,9 (1,5m), D2 (0,6m), 1966, Mercury, 1966, 4 HK, Olav Lund, Lund, Isak Adolf Laugen, Ottersøy, I reg for 1971-1984, utgått 1986NT396NR, Må Raptus, L16,6 (5,2m), B4,9 (1,5m), D2,1 (0,7m), 1944, Carniti, 1966, 4 HK, Johannes Smines, Lund, Tomas Ramstad, Nærøysteine, I reg 1971-1984, utgått 1986NT398NR, Må Marit, L15,8, B6,1, D1,8, 1965, WestBend, 1963, Torkel Guntvedt, Lund, Adolf Laugen, Ottersøy, I reg for 1971, utgått 1973NT399NR, Må Tore, L15, B5,5, D2, 1964, Carniti, 1967, 45 HK, Kåre Guntvedt, Lund, (Nils P. Oddvik?), I reg for 1971, utgått 1973

Kan trebåten være Må Tore?NT147NR, Mkr Faksen, L7,8m, B2,8m, D1,3m, 1975, Mercedes, 1965, 49 HK, Gunnar Guntvedt, Lund, I reg for 1978, utgått 1980 NT182NR, Må John Kristian, L5,0m, B1,5m, D0,6m, 1978, Johnson, 1978, 6 HK, Brynjar Grøtting, Lund, Reidar Wiik, Røra (etter en Rana-mal), I reg for 1982-1984, utgått 1986NT188NR, Mg Fjordstraum, L10,0m, B3,3m, D1,3m, 1981, GM, 1981, 101 HK, Gunnar Guntvedt, Lund, I reg for 1982-1984, utgått 1986NT282NR, Må Hood, L5,7m, B2,2m, D0,9, 1981, Volvo, 1980, 13 HK, Jon Olav Bogen, Lund, Hansvik 19 Fisker, I reg for 1982-1984, utgått 1986NT95NR, Mkr Line, L9,9m, B2,9m, D0,9m, 1985, Isuzu, 1985, 70 HK, Gunnar Guntvedt, Lund, I reg for 1986, utgått 1988Nt17NR, Må Ronnie, L7,5, B2,6, 1987, Sabb, 1987, 45 HK, Jon Olav Bogen, Lund, Myra 25, I reg for 1988, utgått 1990NT70NR, Mkr Togo, L7,5m, B2,3, 1960, Sabb, 1969, 16 HK, Sven Storøy, Lund, I reg for 1988, utgått 1990NT208NR, Mk May Helen, L16,43m, B4,57m, 1943, Volvo, 1971, 270 HK, Harald Oddvik, Lund, I reg for 1996-2000, utgått 2001

Laugenbåt, 14,5 fot med fordekk og skjerm, i Ottersøya. Bildet er utlånt av Anton Ramfjord.


Oppdatert 01.11.2020 Htg