LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

UTVANDRINGEN TIL AMERIKA

I perioden 1866 - 1927 reiste i alt ca. 40 personer med tilknytning fra Lian, Lund og Smines til Amerika. Noen kom tilbake, men de fleste ble værende.


Vi har forsøkt å lage en oversikt over disse og vil supplere opplysningene om hver enkelt og deres etterkommere etter hvert. Dersom personens navn har link bak seg, kan du klikke på linken og komme til en ny side med mer informasjon om vedkommende.


Nr. År Navn

1 1866 Anna Boletta Torgersdtr. Geisnes, f. Lund, m/mannen Alexander og barna Johannes, Boletta og

            Anna

2 1866 Andreas Torgersen Lund

3 1881 Anna Lovise Larsdtr. Lund

4 1888 Erik Oluf Eriksen Lund

5 1889 Mikael Edvard Torgersen Lund

6 1891 Jørgen Rickard Petersen Lund

7 1891 Adolf Sauglo (fosterbror til Johan Jonsen Smines)

8 1892 Johan Peter Olaussen Liastø

9 1898 Laurits Konrad Olsen Liastø (Lund)

10 1899 Brede Martin Olsen Liastø

11 1900 Iver Julius Nilsen Ledsåk

12 1900 Oscar Andreassen Lund (f. i USA, sønn til Andreas Torgersen Lund, 

     på besøk i Norge)

13 1900 Torvald Magne Guntvedt

14 1900 Elen Martha Torbergsdtr. Hestø

15 1901 Nils Edvin Larsen Due

16 1901 Anton Konrad Pedersen Eide (Eiden)

17 1901 Andreas Martin Petersen Lund

18 1901 Johan (Jan) Martin Gabriel Torbersen Hestø

19 1901 Peter Tomas Pedersen Eide (Eiden)

20 1901 Thea Kristine Torbergsdtr. Hestø

21 1902 Petra Olava Petersdtr. Eide, f. Lund, m/datteren Ragna

22 1902 Bolette Margrethe Petersdtr. Enge, f. Lund, m/mannen Otto Enge og barna Oddleif og Borghild

23 1903 Olga Klara Andreasdtr. Lund

24 1903 Petra Olava Andreasdtr. Lund, m/datteren Victoria

25 1904 Alberta Marie Pedersdtr. Eide (Eiden)

26 1904 Johanna Alette Pedersdtr. Eide (Eiden)

27 1906 Axel Karlsen Otterbekk

28 1906 Ole Jørgen Hansen Sminesvik

29 1906 Albert Bertrand Jonsen Normann

30 1907 Alexander H. Lund

31 1907 Anna Gerhardine Hartviksdtr. Storø

32 1908 Jens Karlot Alexandersen Lund

33 1908 Torberg Larsen Hestø

34 1909 Konrad Johansen Otterbekk (Litj-Konrad, oppfostret på Bakkan, Lund)

35 1911 Karoline Ovidia Hansdtr. Sminesvik

36 1911 Kristian Julius Størkersen Grøtting

37 1912 Anton Ludvig Torbergsen Hestø

38 1916 Georg Olsen Halsen, m/kona Andrea og barna Johan, Guttorm og Valbjørg

39 1923 Øivind Guntvedt

40 1927 Anna Margrethe Karlsdtr. Grindberg (f. Otterbekk), 

              m/barna Svanhild, Aasta, Sigurd og Stokflet

41 1886 Olea Kristine Olsdtr. Lundelid (opr. fra Lye-seteren, oppvokst på Synnes)Kilder:

Gunnar Lund, Nærøy bygdebok, bind II

Jon Smines, muntlig overrekkelse

Internett, div. KilderOppdatert 01.07.2020 Htg