LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Gårdsnumre gjennom tidene:


Gård               Kolvereid herred  Nærøy kommune   Namsos kommune

                       før 1964                 1964 - 2019             2020 - 


Lian                16                           53                            353


Lund               17                           54                            354


Smines           18                           55                            355På denne siden vil du finne opplysninger om de forskjellige gårdene og boplassene (eiendommene) i bygda.


Gårdsnummer i parantes er fra før kommunesammenslåingen 01.01.1964, dvs. fra gamle Kolvereid herred og før 01.01.2020, dvs. Nærøy kommune.


Fra og med 01.01.2020 gikk Lund krets over til Namsos kommune og vi fikk igjen nye gårdsnumre, det ble lagt til tallet 3 foran de gamle numrene.
LIAN (Lundeli), gnr. 353 (16, 53)


bnr. 1, Lian (Lundeli)


bnr. 1, Lille Husvik (Lille Purkvik), under Lian


bnr. 2, Vasslian


bnr. 3, Liastøa


bnr. 4, TorpetLUND, gnr. 354 (17, 54)


bnr. 1, Bakkan


bnr. 1, fnr. 6, boligtomt Sverre Johan Lund


bnr. 2, Bogen (Kjerk-Bogen)


bnr. 2, fnr. 3, Hytte Kjerk-Bogen


bnr. 3, Bogen


bnr. 4, Juvika


bnr. 5, Purkvika


bnr. 6, Oddvika


bnr. 7, Andersvika


bnr. 8, Haranes


bnr. 8, Fjøsvika under Haranes


bnr. 9, Båtsvika


bnr. 10, Ørnvika


bnr. 11, Storøya


bnr. 12, Oterbekken


bnr. 13, Guntvedtstun


bnr. 13, Heimen («Snippen»), nå bnr. 78


bnr. 13, fnr. 2, Granly


bnr. 13, Aspviken, under Guntvedtstun 


bnr. 13, fnr. 38, Hytte Bjørlielva


bnr. 14, Båtstøa


bnr. 14, Båtstøa, nr. 2


bnr. 14, Småvika, under Båtstøa


bnr. 14, fnr. 48, Eldhus Lundasetran


bnr. 15, Hestøya


bnr. 16, Alexanderstun


bnr. 16, Gjertrurommet, under Alexanderstun


bnr. 16, Odden, under Alexanderstun


bnr. 17, Litj-enget


bnr. 17, Halsen, under Litj-enget


bnr. 17, Reingjeterhytte Hestvika


bnr. 17, fnr. 3, Lund skytterlag


bnr. 17, fnr. 21, Hytte idrettsbanen (Badstua)


bnr. 17, fnr. 25, Hytte Faksstranda


bnr. 17, fnr. 26, Hytte Faksstranda


bnr. 17, fnr. 30, Hytte Faksstranda 


bnr. 19, Rønningen


bnr. 19, fnr. 4, Lyngseth


bnr.19, fnr. 8, boligtomt Jens Oddvik


bnr. 19, fnr. 9, Oddvikhus-tomta


bnr. 19, fnr. 12, boligtomt Nils Petter Oddvik


bnr. 19, fnr. 15, boligtomt Kåre Guntvedt


bnr. 19, fnr. 16, boligtomt Embjørg Bogen


bnr. 19, fnr. 19, boligtomt Hans Oddvik


bnr. 20, Firma Albert Collett (ingen boplasser)


bnr. 21, Firma Albert Collett (ingen boplasser), se bnr. 20


bnr. 22, Oterbekken (nå sammenslått med bnr. 12) 


bnr. 23, Dyrvika


bnr. 24, Faksmyra


bnr. 25, utgått


bnr. 26, utgått


bnr. 27, Fagertun


bnr. 28, Austlund


bnr. 29, Hamnvika


bnr. 30, Åsheim


bnr. 31, Sletta


bnr. 32, Lundaunet (vestre)


bnr. 33, Lundaunet (østre)


bnr. 34, Bjørkly


bnr. 35, Solhus (nå sammenslått med bnr. 24)


bnr. 36, Langnesmoen


bnr. 37, Lærerboligen


bnr. 38, Nonheim


bnr. 39, Solgløtt


bnr. 40, Solbakken (Hesthaugen)


bnr. 41, Rørmark


bnr. 42, Forsamlingshuset


bnr. 43, Arne Eiden


bnr. 44, Lund kirke og kirkegård


bnr. 45, Parkeringsplass Lund kirke


bnr. 46, samme som bnr. 30


bnr. 47, Høgset, fritidstomt


bnr. 48, Larsbakkan, har ingen registrerte teiger


bnr. 49, Boligtomt, Gunnar Guntvedt


bnr. 50, Lyngstad


bnr. 51, Boligtomt, Torbjørn og Helene Jakobsen


bnr. 52, ubebygd fritidstomt nord for Kroken (utskilt fra 54/13)


bnr. 53, Lund skole


bnr. 54, Fritidsbolig, Lundaunet, Asle Lundaunet


bnr. 55, ubebygd tomt (nabotomt til 54/39)


bnr. 56, Boligtomt, Sten Petterson


bnr. 57, Boligtomt (nå fritidsbolig, del av tidl. bnr. 34, Audun Guntvedt)


bnr. 58, Næringstomt (tidl. Lund Handel)


bnr. 59, Fritidsbolig, Haranesmoen


bnr. 60, utgått


bnr. 61, Fritidsbolig, Lundaunet, Frøydis Otterbekk


bnr. 62, Boligtomt, Gunnar Guntvedt (utv. av bnr. 49)


bnr. 63, utgått


bnr. 64, utgått


bnr. 65, utgått


bnr. 66, Boligtomt, Haukø (tidl Håkon A. Guntvedt)


bnr. 67, utgått


bnr. 68, Fritidsbolig, Totsaas (tidl. bolighus, Borghild Larsen)


bnr. 69, Næringstomt, Lundstua ved Lund fergeleie


bnr. 70, Sletta (del av tidl. bnr. 31), se bnr. 31


bnr. 71, ubebygd tomt, Sletta (del av tidl. bnr. 31)


bnr. 72, Næringstomt, SalmoNor AS (tidl. Lund Fiskeoppdrett AS)


bnr. 73, Vegareal, mellom bnr. 8, Haranes og bnr. 72 (se ovenfor)


bnr. 74, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 75, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 76, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 77, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 78, Heimen («Snippen»)


bnr. 79, Boligtomt, Siw og Svein Storø (tidl. tunet i Alexanderstun, bnr. 16)


bnr. 80, Fritidsbolig, Faksen, Åge Skaftnesmo


bnr. 81, Fritidsbolig, Rønningen (tidl. Nils og Sigrid Sliper)


bnr. 82, Tomt, Litj-Hestvika


bnr. 83, Fritidsbolig, Litj-Lund, Anne Britt og Martin Benden


bnr. 84, Fritidsbolig, Sandvika, Toril Haukø og Stein Otterbekk


bnr. 85, utgått


bnr. 86, utgått, slått sammen med bnr. 59, Haranesmoen i 2007


bnr. 87, Fritidstomt, Saltkjelvika, Knut Hauge


bnr. 88, Boligtomt, Eivind Krogh


bnr. 89, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 90, Boligtomt, Dagmar og Khalid Selim


bnr. 91, Ørnvika (del av tidl. bnr. 10)


bnr. 92, Pumpehus, Lund fellesvannverk


bnr. 93, Fritidsbolig Haraneset (tidl. Marie Warnstrøm)


bnr. 94, ubebygd tomt mellom Lund skole og bnr. 66


bnr. 95, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 96, Fritidsbolig, Sandvikbakken


bnr. 97, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 98


bnr. 99


bnr. 100, Fritidstomt, Faksen


bnr. 101, Næringseiendom, Rense- og Miljøteknikk AS


bnr. 102


bnr. 103, Fritidsbolig, Tennskjerholet


bnr. 104, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 105, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 106, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 107, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 108, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 109, Fritidsbolig, Faksstranda


bnr. 110, Fritidsbolig, Faksstranda

SMINES, gnr. 355 (18, 55)


bnr. 1, Smines (Nerstun)


bnr. 1, fnr. 19,  Fritidsbolig, Storvika


bnr. 1, fnr. 20, Fritidsbolig, Storvika


Bnr. 1, fnr. 21, Småbåthavn, Sminesbukta


bnr. 1, fnr. 22, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, Smines (Øverstun)


bnr. 2, fnr. 2, Trøa, under Smines


bnr. 2, fnr. 6, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 7, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 8, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 9, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 10, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 11, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 12, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 14, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 15, Fritidsbolig, Storvika 


bnr. 2, fnr. 16, Fritidsbolig, Storvika


bnr. 2, fnr. 18, Fritidsbolig, Storvika  


bnr. 3, Hommelvika


bnr. 4, Sminesvika


bnr. 5, Oldervika (Smines Vestre)


bnr. 6, utgått (var tidligere tomta til sagbruket, strandsonen mellom Sminesvika og bnr. 1, senere ble dagens bnr. 8 og 9 skilt ut fra denne tomta og restarealet ble kjøpt av Bjørnar Smines fra Nærøy kommune og tillagt hans bnr. 2)


bnr. 7, utmarksteiger tilh. bnr. 5 (Smines Vestre)


bnr. 8, Sagbrukstomta


bnr. 9, Erling Antonsen


bnr. 10, ubebygd tomt i Sminesvika


bnr. 11, Industriområde, ubebygd


bnr. 12, Sverre Leirvik


bnr. 13, Skogtun


bnr. 14, Fritidsbolig, Sminesnesset


bnr. 15, Fritidsbolig, Oldervika


bnr. 16, Fritidsbolig, Sminesnesset


bnr. 17, Fritidsbolig, Sminesnesset
Oppdatert 16.10.2020 Htg

354/2/43 - HYTTE KJERK-BOGEN

354/52 - ROALD BUSCH

354/56 - PETTERSON

354/71 - ROALD LUND